JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Östertullsgatan görs om

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Bättre tillgänglighet på Östertullsgatan

Publicerad 21 april 2016

Trottoarerna på Östertullsgatan rivs upp och läggs om för att förbättra tillgängligheten. Här läggs också så kallade taktila stråk, uppger kommunens trafikplanerare Annica Pålsson.

Gatumiljön i centrala Laholm har successivt förändrats för att öka tillgängligheten. Under kommande månad tas nästa steg i denna process. Östertullsgatans trottoarer mellan Nybergs lid och Fribergs hörna görs om.

För flera år sedan inleddes arbetet med att plocka bort de smala och ojämna trottoarerna i centrum. När nivåskillnaderna försvann blev det betydligt lättare att ta sig fram med barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Och för synskadade anlades så kallade taktila stråk – räfflade plattor i trottoarerna som underlättar deras möjlighet att ta sig runt på ett säkert och tryggt sätt.

Längs den del av Östertullsgatan som nu görs om finns förvisso inga nivåskillnader mellan trottoar och gata, men taktila stråk saknas. Nu läggs de även här samtidigt som trottoarplattor byts ut och ersätts med samma typ som finns i resten av centrum. Därmed försvinner också ränndalarna i betongsten.

På plats med handikapporganisationer

Inför omläggningen har kommunens trafikplanerare Annica Pålsson haft företrädare för handikapporganisationerna på plats för att inhämta deras synpunkter i fråga om tillgänglighet.

- Förutom taktila stråk i trottoarerna önskade de också taktilt stråk från Fribergs hörna fram till Systembolagets entré. Värdefull synpunkt som vi tog till oss och åtgärdar, säger trafikplaneraren.

Bågformsmönster framför Systembolaget

Framför Systembolaget väntar också andra förändringar. Befintliga plattor rivs upp och ersätts med gatsten, som läggs med det bågformsmönster i diabas som omger Fribergs hörna. Till omdaningen hör också att tre träd framför Systembolaget tas bort och att betongpålarna ersätts med gjutjärnspålar.

Arbetet "kröns" med ny armatur. Hela Östertullsgatan blir belyst med samma klockliknande gatlampor som i centrum.

Ombyggnaden är kostnadsberäknad till en halv miljon kronor.

 

Framför entrén till Systembolaget läggs gatsten i bågform med inslag av diabas. 

 

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 april 2016