JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / SKL-undersökning av webbplatser

Kommunala webbplatser i SKL:s lupp

Publicerad 02 december 2016

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har undersökt 240 kommunala webbplatser.

I fjol hamnade Laholms kommun en bra bit över genomsnittskommunen i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga webbundersökning. Årets granskning har gjorts på ett helt nytt sätt – varje kommun svarar själv på en massa frågor. Då blev Laholms kommun en genomsnittskommun i landet.

Alltsedan 2009 har SKL granskat kommunernas webbplatser för att få en bild av hur väl kommunernas information lever upp till medborgarnas förväntan. Med 250 vanliga medborgarfrågor i sin hand har studenter undersökt webbplatserna. Beroende på svarens innehåll poängbedömdes dessa. Medelvärdet för tolv områden låg på 80 av möjliga 100. Laholms kommun hamnade på 86.

Enligt SKL har utvecklingen av kommunernas webbplatser varit så positiv att "den externa undersökningen inte blivit tillräckligt utmanande". I 2016 års undersökning har därför både innehåll och metod förändrats och omfattar nu två delar:

självgranskning av kommunens egna webbsidor

extern undersökning av kommunernas sökmotorer

Mariestad i topp

I självskattningen har varje kommun svarat på 250 frågor om innehållet på webbsidorna gällande bland annat förskola, skola, äldreomsorg, näringsliv, trafik och miljö. Här hamnade Mariestad i topp med 96 procent av maxpoängen och Laholms kommun på 76 procent.

SKL konstaterar att bra information på webben är en "positiv signal till eventuellt nyinflyttade och skapar även stolthet för anställda och medborgare i den ena kommunen."

Kan befattningshavare nås?

Undersökningens andra del är ett mått på chefstjänstemäns och ledande politikers tillgänglighet. SKL anlitade en student som sökte ledande befattningshavare med uppgift om telefonnummer och e-postadress via sökmotorn på respektive kommuns webbplats. Här hamnade Nybro i topp med full pott. Laholms webbplats fick 50 procent av maxpoängen.

- Enligt undersökningen får man varken träff på kommunchef eller socialchef via vår sökmotor, vilket är fullständigt fel. Vi har klockren träff på detta varför vi rimligen skulle ha hamnat lite högre upp, säger kommunikationschef Reino Jacobsson.

En väg in

Frågan om medborgarnas tillgänglighet till ledande befattningshavare via webbplatsen diskuteras på många håll. Med förebild från privata företag har flera kommuner medvetet valt att inte lägga ut kontaktuppgifter utan istället lanserat begreppet "en väg in". Ett långtifrån okontroversiellt ställningstagande, som inte minst framgår av SKL:s skrivning "...kan finnas anledning att fundera över om kommunernas transparens och tillgänglighet ökar," varvid organisationen frågar sig:

"Ligger det i linje med att kommunen ska sträva efter att göra sig mer tillgänglig för medborgaren? Stärker det eller försvårar det servicen till medborgare, föreningar och företag men även andra som har till uppgift att granska möjligheten till insyn och transparens av kommunens arbete? Är detta förenligt med kommunen som demokratisk institution?"

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 december 2016