JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Stort intresse för budgetmöte

Rekordmånga tittare följde budgetmöte

Publicerad 30 november 2016

Kommunfullmäktiges presidium, Siv Pålsson (S) och Thomas Jönsson (M), med bistånd av kommunjurist Bo Erlandsson hade många talare att hålla koll på under det rekordlånga budgetmötet.

Efter en flera timmar lång debatt, med massor av inlägg och replikskiften, klubbade fullmäktige 2017 års budget. Intresset för mötet var också stort med många intresserade i fullmäktigesalen - Laholms teater - och rekordmånga tittare på kommunens webb-tv. 191 följde mötet via denna kanal.

- Kul att direktsändningen väckte ett så stort intresse. Kommunens budget och dess politiska behandling är naturligtvis viktig för våra invånare och kommunens personal. Förhoppningsvis kan webb-tv användas i fler sammanhang för att öka medborgarnas engagemang, säger kommunikationschef Reino Jacobsson.

Innan budgeten för 2017 och kommunplanen för 2018-2019 klubbades på tisdagen i fullmäktige, stod åtskilliga politiker i talarstolarna för att ge sin syn på förslaget, i flera fall med begäran om mer pengar till verksamheterna.

Effektiviseringar att vänta

I motsatt ringhörna stod kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) och underströk att kostnadsutvecklingen måste bromsas framöver, och flaggade för förestående effektiviseringar. På samma linje gick det socialdemokratiska oppositionsrådet Kjell Henriksson. Effektivisering var i hans öron ett välklingande ord för att möta framtiden.

På den punkten var de eniga, men hade i övrigt olika syn på hur mycket som ska satsas inom olika områden. Och som oftast stod striden om de tunga områdena, skola samt vård och omsorg.

Med stöd av SPI Välfärden fick femklövern (M, L, C, KD och MP) igenom sin budget efter två avgörande voteringar.

Ökning med 60 miljoner kronor

I fjolårets kommunplan fick nämnderna 12,2 miljoner kronor i tillskott för 2017 jämfört med 2016 års budget. Men det räckte inte. För att möta ökade kostnader, delvis beroende på en starkt stigande befolkning, plussas anslagen på med ytterligare 25,7 miljoner kronor i 2017 års budget. Därtill kommer löneökningar på 22,1 miljoner kronor. Det ger en total budgetökning på 60 miljoner kronor varvid 2017 års nettobudget för nämnderna landar på 1,240 miljarder kronor.

Nettobudget 2017 för nämnderna (miljoner kronor)
Kommunfullmäktige 2,1 
Kommunstyrelsen 138,2
Kommunstyrelsen va-verksamhet 0
Kommunstyrelsen avfallsverksamhet 0,017
Kultur- och utvecklingsnämnden 200,9
Miljö- och byggnadsnämnden 9,9
Barn- och ungdomsnämnden 434,4
Socialnämnden 453,3
Revisionen 1,2
Totalt 1 240

 Allt fler barn i förskolan

Växande kostnader märks framför allt inom förskolans och skolans område. Antalet barn i förskoleverksamheten stiger stadigt samtidigt som vistelsetiderna blir allt längre, och är nu i stort sett likställda med förhållandena på större orter. Fler barn och elever har också lett till att befintliga lokaler inte kan hysa alla. Lösningen blir paviljonger, och de kostar en slant. I nästa års budget kompenseras barn- och ungdomsnämnden för denna utgift med 5, 9 miljoner kronor. Nämndens totala nettobudget ligger på 434 miljoner kronor.

Socialnämnden, med en nettobudget på 453 miljoner kronor, förutskickar ökade kostnader inom LSS-verksamheten. Det handlar bland annat om fem-sex nya lägenheter för LSS-boende under 2017 och att fler personer beviljats personlig assistans enligt LSS.

Får 22,4 miljoner av välfärdssatsning

Av regeringens välfärdssatsning - 10 miljarder kronor har anslagits till kommuner och landsting - får Laholms kommun under 2017 preliminärt 22,4 miljoner kronor. Per invånare räknat ger det ett tillskott på 927 kronor, 154 kronor mer än genomsnittssiffran för landets kommuner. Skälet är att Laholms kommun tagit emot förhållandevis många nyanlända i förhållande till sin folkmängd.

Når inte överskottsmål

Sedan flera år är kommunens finansiella mål att överskottet ska landa på minst två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. Målet är satt för att upprätthålla en god finansiell ställning, och om det skulle knipa finansiera oförutsedda kostnader. För 2017 krävs då ett resultat på 26 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet bedöms bli drygt fyra miljoner kronor lägre. Därför underströk en majoritet av politikerna att kostnaderna måste minska. Det handlar om totalt 36 miljoner kronor för 2018 och 2019. Och redan under 2017 måste nämnderna vidta åtgärder i denna riktning.

- Kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna, det är vårt huvudproblem, säger ekonomichef Ingemar Nilsson.

Hög investeringstakt

Investeringstakten för kommande tre år är svindlande 470 miljoner kronor, varav va-verksamhet, bland annat utbyggnad av Ängstorps reningsverk, och avfallsverksamhet (ny omlastningsstation i Ahla och inköp av nya fyrfackssopkärl) står för lejonparten, 250 respektive 76 miljoner kronor.

Samtidigt har kommunen av Kommunfastigheter i Laholm AB beställt ny F-6 skola och idrottshall i Laholm, ny förskola i Allarp, tillbyggnad av förskolan i Ränneslöv, nytt parkeringsdäck i Laholm och fortsatt ombyggnad av Campus Laholm. Allt till en kostnad av närmare 350 miljoner kronor. Satsningarna belastar förvisso inte kommunens investeringsvolym. Men kostnaderna återkommer i form av hyresökningar.

 Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 november 2016