Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Synpunkter och förslag

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Synpunkter och förslag

Publicerad 01 juli 2016

På kommunens hemsida hittar man enkelt formulär för synpunkter, förslag, frågor med mera.

Idag försvann möjligheten att väcka ett ärende direkt i fullmäktige genom medborgarförslag - en tungrodd och tidskrävande hantering. Laholms kommun är dock angelägen om att öka delaktigheten och därför har vi ett system som gör det enkelt för dig att lämna synpunkter eller förslag. 

För många är det enklast att ge synpunkter och förslag via digitalt formulär som nås via www.laholm.se.

Andra kanske det passar bättre att skriva ett vanligt brev till kommunen, skicka e-post, ringa eller besöka personligen. Oavsett på vilket sätt är alla välkomna.

När vi tagit emot synpunkt eller förslag hanteras det enligt följande:

  • Din synpunkt/förslag/fråga tas emot, registreras och skickas till berörd verksamhet.
  • En tjänsteman tar emot och svarar utifrån sitt arbetsområde.
  • Är synpunkten/förslaget/frågan av sådan karaktär som inte ska eller kan hanteras direkt av tjänsteman, går frågan vidare till berörd politisk nämnd.
  • Du som lämnar en synpunkt/förslag/fråga ska få återkoppling inom två dagar på hur den kommer att hanteras.
  • Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan du inte räkna med någon återkoppling.
  • Varje månad redovisas alla förslag/synpunkter/frågor för berörd nämnd.
Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 1 juli 2016