JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Tror på Markarydsbanan

Babic ser ljust på Markarydsbanan

Publicerad 18 februari 2016

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) anser sig ha fått allt fler indikationer på att Markarydsbanan kommer att öppnas för persontrafik med stopp i Veinge och Knäred.

Trafikverket behöver inte pytsa in extraslantar för att förbättra standarden på Markarydsbanan, järnvägen mellan Halmstad och Hässleholm. Den planerade västliga sträckningen av höghastighetsjärnvägen genom Småland kastar också nytt ljus på banans framtida betydelse.

Stärkt av detta ser kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, Elisabet Babic (M), en ny vår för persontrafik på Markarydsbanan, som öppnades 1899. Och självklart räknar hon med stopp i såväl Veinge som Knäred.

- Det har Laholms kommun länge pläderat för i diskussionerna med Region Halland, säger hon.

Känslan av att banans värde för den regionala kommunikationen stiger i prioriteringsgrad anser hon sig ha fått många tecken på under senare tid. Och inte minst i samband med Trafikverkets rapport gällande infrastrukturplanen för 2018-2029.

Pengarna räcker inte

Den del av rapporten som berör Västsverige presenterades på onsdagen för kommunberedningen i Halland av företrädare för Trafikverket väst. Myndigheten redovisade läget gällande underhållskostnader och andra satsningar för såväl Västkustbanan som de regionala sträckningarna: Varberg-Borås, Halmstad-Nässjö och Halmstad-Hässleholm. Trafikverket konstaterade att regeringens anslag för underhåll är otillräckligt i förhållande till den upprustning som fodras på flera håll.

Dragkamp

Att Västkustbanan har högsta prioritet är ingen tvistefråga. Hur pengarna ska fördelas mellan de regionala banorna kan det däremot bli dragkamp om. Här har Markarydsbanan ett ess i rockärmen. Banan är i så bra skick att Trafikverket inte behöver satsa extrapengar för att höja standarden. Det innebär dock inte att det bara är att öppna banan för regional persontrafik. Mötesspår krävs i Knäred, en investering på 75-90 miljoner kronor som troligen tas ur Trafikverkets plånbok. Beloppet är emellertid avsevärt lägre jämfört med kostnaden för att rusta upp sträckorna Varberg-Borås och Halmstad-Nässjö, 250-270 miljoner kronor respektive 112 miljoner.

Kommunen betalar en del

Innan tågen kan stanna i Veinge och Knäred måste nya hållplatser byggas, en investering som ligger någonstans mellan 15 och 30 miljoner kronor. Den kostnaden är Laholms kommun villig att ta en del av, uppger Elisabet Babic.

För persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm pekar också Pågatåg nordosts färska remissyttrandet över Trafikverkets infrastrukturplan. Remissinstansen utgår ifrån att regiontåg ska trafikera banan varvid man poängterar att "banan behöver förstärkas med ytterligare ett mötesspår".

Tror på banan

Enligt Elisabet Babic är det därför mycket som talar för personförande tåg mellan de båda städerna inom en snar framtid. Förutom banans standard nämner hon också föreslagen sträckning av höghastighetsjärnvägen genom västra Småland.

- Eftersom höghastighetstågen passerar Hässleholm ges järnvägsknuten ökad betydelse för den regionala spårbundna trafiken. Banan Halmstad-Hässleholm får därmed en än viktigare roll.

I april ligger Hallands trafikförsörjningsplan på Regionfullmäktiges bord. Här avgörs vilken eller vilka av de aktuella banorna som politikerna är villiga att satsa på.

Fakta kommunberedning

Kommunberedningen i Halland består av kommunstyrelsens ordförande i de sex kommunerna, oppositionsråden, regionstyrelsens ordförande, regionens oppositionsråd, ordföranden i regionens tillväxtutskott samt kommunchefer och regiondirektör.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 februari 2016