JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Tvåspråkig ryggsäck

Tvåspråksväskor för bättre skolstart

Publicerad 17 mars 2016

Amneh Kisswani, Petra Ljungberg, Karin Tideman, Monica Williamsson och Christel Stenberg har packat väskor fyllda med tvåspråkigt material på svenska och arabiska. Och naturligtvis finns Pippi i väskan.

Ananas, det klingar bekant liksom namnen på deltagarna. Förutom det förstår ingen ett enda ord. Och inte underlättar förklaringarna på blädderblocket när allt är på arabiska. Lite lättare blir det måhända när bilder på frukter visas. Aha, vi ska bilda grupper och tillsammans fixa en fruktsallad, listar några deltagare ut.

Med ett 20-tal lärare framför sig har den arabisktalande modersmålsläraren Amneh Kisswani under en knapp halvtimme oavbrutet pratat arabiska. En omtumlande upplevelse för lärarna, som tillfälligt får känna på hur det är att vara nyanländ elev och inte förstå ett enda ord.

Inslaget var en del i en heldagskonferens för vidareutbildning av kommunens pedagoger, och ge dem kraftfullt verktyg för att uppfylla läroplanens krav. Efter genomgången grundskola ska varje elev kunna "använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt".

På blädderblocket skriver Amneh Kisswani instruktioner på arabiska. Hon vill att alla ska göra en friktsalad, men ingen förstår. 

Fullproppade väskor

Här kommer 25 fullproppade tvåspråksväskor in i bilden. Olika grenar inom kommunens skolverksamhet, Laholms bibliotek och Medborgarservice har tillsammans jobbat med att sammanställa ett tvåspråkigt material på svenska och arabiska som ska användas i undervisningen. Väskorna innehåller bilderböcker, bildordbok, spel, cd-böcker och pedagogiskt material och ges ut i två varianter, en för F-3 och en för 4-6. Tanken är att arbeta tvåspråkigt med hela klassen. Så nu kan Pippi läsas på både svenska och arabiska.

- Att se en text på både sitt eget modersmål och svenska och få den uppläst, främjar de nyanlända elevernas språkutveckling, säger specialpedagog Karin Tideman.
Valet av arabiska föll sig naturligt eftersom antalet arabisktalande barn dominerar bland de nyanlända barnen.

Besökte Mölndal

Idén till språkväskor är inte unik för Laholms kommun. När det verksamhetsövergripande projektet inleddes – kulturrådet har stöttat det med 60 000 kronor – besökte en Laholmsdelegation Mölndal och blickade ner i deras väskor. Bra, men inte tillräckligt konstaterade laholmarna. Satte sig ner och gick metodiskt tillväga för att packa väskan med ett pedagogiskt och intresseväckande material. Gärna med typiskt svenska böcker. Pippi blev ett självklart val.

- Väskan är sannerligen välfylld. Det gäller att packa den rätt för att få med allt, säger barnbibliotekarien Petra Ljungberg, och nämner bland annat bildordboken som en rik skatt för att lära ut och förklara ord på svenska och arabiska.

Många nyanlända

Behovet av ett pedagogiskt material i skolorna för att leva upp till läroplanens mål - "läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling" - ska inte minst ses i ljuset av antalet nyanlända elever. På fem år har antalet ökat från 28 till 381 i fjol. Och nu har nästan alla skolor elever som har annat modersmål än svenska.

Modell för mottagning

Under resans gång har Enheten för flerspråkighet (EFI) i Laholms kommun utarbetat en modell för att ta emot nyanlända.

- När vi började hade vi i princip ingenting att luta oss emot. Nu jobbar vi efter principen en väg in i skolan med tydlig struktur gällande modersmålsundervisning och studiehandledning som hjälper elever och pedagoger i klassrummet, säger Monica Williamson, enhetschef för EFI, och fortsätter:

- Utan denna modell hade vi svårligen klarat av trycket. Men givetvis har det varit svårt ändå, understryker hon.

Stödja och utveckla pedagogik

Med tvåspråksväskorna ser hon nästa steg i skolans arbetssätt – att stödja och utveckla pedagogiken i klassrummet. Det var också nyfikna lärare som på heldagskonferensen för första gången fick del av innehållet innan väskorna börjar distribueras till skolorna. Tillsammans diskuterade de hur materialet kan användas.

- Bildordboken kommer väl till pass, liksom kända svenska berättelser som de nyanlända eleverna nu lätt kan ta till sig. Samtidigt har nätet under det senaste året fullkomligt exploderat med bra pedagogiskt materiel. Problemet är förstås att hitta det man söker. Med väskan slipper man leta, säger läraren Ulf Svensson.

 Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 mars 2016