JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Tyck till om Mellbystrand

Invånardialog om Mellbystrand

Publicerad 21 april 2016

Hur vill Mellbystrandsborna att stranden ska utvecklas? Det är en fråga som ortsborna kan dryfta med politikerna på det allmänna mötet den 3 maj. Foto:Christel Lind

Hur ser Mellbystrandsborna på sin ort och dess utveckling? Det vill kommunens förtroendevalda veta mer om och bjuder in till ett allmänt möte tisdagen den 3 maj klockan 18 på Strandhotellet.

Mycket är på gång i Mellbystrand: nytt hotell med brygga ut i havet strax nedanför Strandhotellet, detaljplan för stranden och ny centrumplan mellan Strandhotellet och Grönatorgsvägen. Om detta redogör ansvariga tjänstemän. På plats finns också politiker från kommunstyrelsen. De är angelägna om att få Mellbystrandsbornas syn på saken. Men inte enbart i dessa spörsmål. Politikerna vill också fånga ortsbornas åsikter i andra frågor.

Invånardialoger

Det allmänna mötet i Mellbystrand är det första i en serie invånardialoger som kommunens politiker fört upp på sin dagordning. Syftet är att få en bred diskussion med kommuninvånarna och ta del av deras synpunkter i för dem angelägna frågor.

Liknande satsning genomfördes när kommunens översiktsplaner togs fram. Många kommuninvånare kom till ortsmötena och tyckte till i små och stora frågor. Här föddes också tanken på den så kallade tätortsmiljonen, kommunens större tätorter fick vardera en miljon kronor för trivselskapande åtgärder i de centrala delarna. Och mindre orter fick en halv miljon i samma syfte.

Under senare tid har kommunstyrelsens ledningsutskott träffat byalag och samhällsföreningar för att diskutera frågor kring orterna.

Med invånardialogen i Mellbystrand tas ett större grepp för att fånga fler röster om saker som berör och engagerar kommuninvånarna. I höst planeras liknande dialoger på andra orter.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 8V1
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 april 2016