JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Bra resultat för Osbeckselever

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Drygt åtta av tio klarar sin examen

Publicerad 14 september 2017

Drygt åtta av tio elever på Osbecksgymnasiet i Laholm - inklusive introduktionsprogrammet - klarar sin examen inom fyra år. Ett resultat som placerar skolan på 13:e plats i landet.

Det framgår av rapporten "Öppna jämförelser – gymnasieskolan 2017" som årligen sammanställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Att skolan lyckats få så många att ta examen inom fyra år beror främst på två faktorer, förklarar avdelningschef Ingela Månsson.

- Redan i årskurs ett fångar skolan elever som bedöms få svårt att klara sina studier på tre år. Individuella åtgärder sätts då in för att de ska gå ut med examen på fyra. Dessutom jobbar vi systematiskt med det kommunala uppföljningsansvaret och lyckas därigenom få tillbaka ungdomar till utbildning.

Rapporten omfattar ett antal parametrar som mäter studieresultatet i stort (inklusive introduktionsprogram), resultat för högskoleförberedande program, resultat för yrkesförberedande program och genomsnittsbetyg. Med färgerna grönt, gult och rött markeras hur respektive kommuner ligger i förhållande till medianvärdet för riket. Grön markering innebär att kommunen tillhör de 25 procent bästa i landet, gult att kommunen ligger i närheten av snittvärdet och rött att man tillhör de 25 procent lägsta.

Nära de bästa i landet

Som helhet presterar gymnasieelever folkbokförda i Laholms kommun bra resultat, oavsett vilken gymnasieskola de går på. I flera fall är avståendet inte långt till de 25 procent bästa kommunerna i landet.

- Målet för politikerna i kultur- och utvecklingsnämnden är att kommunen ska tillhöra den främsta gruppen. För att nå dithän har vi påbörjat ett genomgripande systematiskt kvalitetsarbete med politikernas mål för ögonen, säger Ingela Månsson.

Jämfört med förra årets rapport klarar dock färre elever från kommunen sina gymnasiestudier på tre år. Det gäller oavsett var de läser, på gymnasieskolor utanför kommunen eller på Osbecksgymnasiet.

Genomsnittlig betygspoäng för Osbeckselever på högskoleförberedande program har också sjunkit, och ligger nu på den undre skalan. För de yrkesförberedande programmen gäller det omvända. Ett redan högt genomsnittligt betyg har stärkts varvid Osbecksgymnasiet befäster sin placering – en av de 25 procent bästa i landet.

Betyg under lupp

- Sjunkande betyg på högskoleförberedande program har satts under lupp. Såväl verksamheten som politikerna är mitt uppe i en betygsanalys med målet att lyfta resultatet framöver, säger Ingela Månsson.

Varför betygen sjunkit kan hon inte ge ett entydigt svar på. Första etapperna av Osbecksgymnasiets ombyggnad drabbade främst elever på högskoleförberedande program. Möjligen påverkade det studieresultatet, resonerar hon.

Avslutande etapp har omfattat yrkesförberedande program med påföljd att elever varit spridda på olika platser i kommunen.

- Huruvida det satt sina spår kan vi möjligen utläsa av nästa års rapport.

Via länk på denna sida kan du ta del av årets resultat för Laholms kommun jämfört med fjolårets. Här finns också länk till samtliga kommuners resultat samt jämförelse över tiden. 

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 september 2017