JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Enkät och invånardialog för utvärdering av trygghetsarbete

Enkät och invånardialog för utvärdering av trygghetsarbete

Publicerad 21 juni 2017

För ett och ett halvt år sedan skrev kommunen och polisen under ett medborgarlöfte om att höja invånarnas upplevda trygghet i ett antal utpekade områden. För att leva upp till medborgarlöftet vill kommunpolis Kristian Nilsson och kommunens trygghets- och säkerhetsutredare Karin Martini ta reda på om man är på rätt väg i dag.

På torsdag den 29 juni klockan 11-13 kommer Karin Martini och Kristian Nilsson finnas på plats utanför Folkhälsocentrum för att ta emot synpunkter från kommuninvånarna angående trygghetsarbetet och medborgarlöftet. Karin och Kristian hoppas även att få in svar via en enkät som har skickats ut till cirka 300 hushåll i de utpekade områdena som är:

 • Folkhälsocentrum
 • Campus Laholm
 • LP Hanssons väg
 • Stadsparken
 • Altona
 • Glänninge

- Även om det inte ser helt annorlunda ut i dag mot i mars 2016 när det första medborgarlöftet skrevs under finns det anledning att stanna upp och höja blicken för att säkerställa att vi är på rätt väg. Det är ju naturligt att förutsättningarna förändras allt eftersom tiden går, säger Kristian Nilsson.

I höstas genomfördes flera invånardialoger och den 29 juni är sannolikt inte den sista.

- Invånardialog är en bra metod att nå de enskilda invånarna och på så vis ta del av deras åsikter. Personer som annars kanske inte har möjlighet att svara på en webbenkät eller en pappersenkät får möjlighet att uttrycka sina tankar bland annat om upplevd trygghet och medborgarlöfte, säger Karin Martini. 

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är främst Polisens arbetsuppgift där kommunen kan delta frivilligt. I Laholms kommun har medborgarlöftet justerats varje år i förhållande till aktuella omständigheter sedan arbetet påbörjades 2015. 2017 års medborgarlöfte lyder:

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på följande platser i kommunen: 

 • LP Hanssons väg
 • Området kring Folkhälsocentrum
 • Campus Laholm
 • Altona
 • Glänninge
 • Trädgårdsstaden
 • Kringliggande orter

 Detta ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

Polis och kommun lovar att:

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13-24 år.
 • samverka för att ha en gemensam lägesbild.

Polis lovar att:

 • trafikövervakning – med inriktning mot hastighetsöverträdelser.
 • brottsförebyggande åtgärder och insatser i de utsatta områdena.
 • synlighet – polisiär närvaro i hela kommunen med prioritet på de områden som medborgarna pekat ut.
 • positiv kommunikation genom att besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar.
 • grannsamverkan – bibehålla och utveckla verksamheten i kommunen.

Kommunen lovar att:

 • hastighetssänkande åtgärder – genomföra en översyn gällande hastigheter och möjligheten till hastighetsbegränsande åtgärder.
 • belysning - genomföra en översyn av kommunens belysning och skapa nya rutiner för anmälnings- och reparationsförfarandet.
 • fortsatt verksamhet för ungdomar - skapa sysselsättning och aktiviteter för kommunens ungdomar. 

Exempel på genomförda åtgärder 2017

 • Polis och kommun samverkar regelbundet i olika nätverk och skapar därigenom en gemensam lägesbild.
 • Polisen har genomfört ett ökat antal trafikkontroller
 • Polisiär synlighet har varit regelbunden i områdena.
 • Flera trygghetsvandringar med kommuninvånare och tjänstemän har genomförts i de utpekade områdena.
 • Spridit information via medier via personliga möten.
 • Antalet hushåll som ansluter sig till konceptet Grannsamverkan ökar.
 • Kommunen har löpande en översyn vad gäller hastigheter och genomför hastighetssänkande åtgärder.
 • Ett sommarprogram som riktar sig till ungdomar i åldern 10-20 år pågår under sommaren.
 • På flera områden har gatubelysningen bytts ut och arbetet fortsätter. Fel på enstaka lampor kan anmälas via denna webbplats eller medborgarservice.
 • Feriearbeten för ungdomar erbjuds från kommunen.
 • Via Folkhälsocentrum finns det möjlighet att låna sportutrustning.

Text: Viktor Hedén

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 juni 2017