JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Fler känner sig trygga

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Åtta av tio känner sig trygga i kommunen

Publicerad 20 december 2017

Kristian Nilsson och Karin Martini fick nästan dubbel så många kommuninvånare att svara på årets trygghetsenkät. Åtta av tio känner sig trygga i kommunen.

Drygt 80 procent av invånarna känner sig trygga i Laholms kommun. Det framgår av den trygghetsundersökning som Laholms kommun och polisen genomförde i höstas.
- Resultatet tyder på att den upplevda tryggheten har ökat jämfört med 2016, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Undersökningen genomfördes för tredje året i rad, och är ett led i polisens arbete med att ge invånarna i kommunen ett Medborgarlöfte. Det ska i sin tur ligga till grund för det lokala polisarbetets inriktning. Löftet innehåller också överenskommelse mellan polisen och kommunen om olika insatser för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Nya områden

I tidigare undersökningar har kommuninvånare, oavsett bostadsort, upplevt störst otrygghet i området runt LP Hanssons väg i Laholm. I årets undersökning är det inte lika uttalat. Centrala Laholm och Stadsparken nämns nu i större utsträckning.

Kristian Nilsson understryker dock att Laholm, generellt sett, är en trygg plats att bo och vistas i. Och några kriminella gäng känner inte polisen till.

Polisen slår sig dock inte till ro med att åtta av tio känner sig trygga i kommunen.

- Vi ska bli mer synliga, och stävja alkoholdrickande inom det område i centrala Laholm där den lokala ordningsstadgan förbjuder detta. För många människor upplever säkerligen otrygghet när de passerar ett gäng som dricker på allmän plats, säger Kristian Nilsson.

Undersökningen har också kartlagt invånarnas upplevda trygghet i hemmet och i området där de bor. Närmare 93 procent är trygga i hemmet och nästan 88 procent i sitt bostadsområde.

- Resultatet stärker vår generella uppfattning om en lugn och stabil kommun, säger Kristian Nilsson.

Fler besvarade enkäten

Han och Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet i Laholms kommun, har också mer på fötterna i år när de redogör för kommuninvånarnas inställning. Antalet svar på trygghetsenkäten har nämligen ökat markant, från drygt 500 till närmare 900. Via mejl till bland annat föreningar, Grannsamverkansgrupper, kommunal verksamhet och Osbecksgymnasiet har de spritt information om enkäten och uppmanat så många som möjligt att svara på denna.

Förutom möjligheten att besvara frågorna digitalt via Laholms kommuns och polisens hemsida, fanns den också i pappersform på Medborgarservice och Polisen i Laholm. Och det gav resultat. Ingen kommun i länet kan mäta sig med svarsfrekvensen i Laholm. Karin och Kristian hoppas dock att än fler ska besvara frågorna när nästa undersökning görs, planerad till hösten 2018.

Spontana skolbesök

Förutom ökad synlighet, lovar polisen i Medborgarlöftet att ha fler trafikkontroller och att göra fler skolbesök.

- Vi ska komma spontant, prata med elever och ibland äta lunch tillsammans med dem. På så sätt blir polisen en naturlig del av samhällsbilden. Och inte en myndighet som enbart dyker upp när något skett, säger Kristian Nilsson.

I Medborgarlöftet åtar sig kommunen att sänka hastigheterna i tätorterna till 40 km/t, att se över belysning, klippa ner buskage och bygga ut antalet cykelbanor.

- Det är också viktigt, understryker Karin Martini, att det skapas mötesplatser där människor med olika bakgrund kan träffas och umgås.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 20 december 2017