JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Halmstad - regional tillväxtmotor

Halmstad - regional tillväxtmotor

Publicerad 11 april 2017

Halmstad med grannkommuner ska stärka tillväxten i sydvästra Sverige. Med sitt geografiska läge har Halmstad en unik strategisk position mellan de stora tillväxtregionerna i Göteborg och Öresund. Läget gör att Halmstad tillsammans med sina grannkommuner skulle kunna utvecklas till en regional tillväxtmotor och på sikt möjliggöra en sammankoppling av de västskandinaviska regionerna.

Halmstads kommun har erhållit projektmedel från Tillväxtverket för att tillsammans med sex grannkommuner (Falkenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun och Båstads kommun) starta arbetet med att bli en regional tillväxtmotor. Halmstad ligger nu för långt ifrån såväl Göteborgsregionen som Öresundsregionen för att staden ska kunna dra nytta av deras dragningskraft. Det finns till och med risk att Halmstad och södra Halland hamnar i tillväxtskugga om man inte agerar proaktivt, strategiskt och taktiskt.

- Det här projektet är viktigt, ytterst för att förstärka tillväxten i sydvästra Sverige. Det här området som våra sju kommuner representerar ligger mitt emellan tillväxtregionerna Göteborg och Öresund eller om vi ser till ett ännu större perspektiv mellan Oslo och Hamburg. Det är därför viktigt att vi tillsammans kan formulera en idé kring hur vi kan skapa regional tillväxt för våra kommuner, och få våra kommuner men också våra företag att dra nytta av varandra på ett ännu bättre sätt. Vi måste utvecklas till en attraktiv plats som lockar till sig nya invånare och som kringlandet väljer att orientera sig mot säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Ett gränslöst samarbete

Den framtida tillväxtregionen sträcker sig över tre regioner och sju kommungränser. Den 30 mars samlades drygt 70 tjänstemän och politiker på Halmstads teater för att gemensamt kicka igång projektet och att ta sig an de utmaningar regionen står inför.

- Jag tycker det är väldigt roligt att företrädare för kommuner i sydvästra Sverige ser möjligheter med att diskutera regional utveckling. Som samhällsutvecklingen ser ut idag behöver vi stärka det regionala samarbetet. Jag tror att vi bäst gör det genom att våga titta utanför den administrativa region vi normalt tillhör och istället fokuserar på regioner, kommuner, företag och människor som faktiskt hänger ihop, oavsett administrativa regionala gränser, sa Carl Fredrik Graf i sitt inledningstal på Halmstads teater.

Projektet kommer att pågå under hela 2017.

- Vi ska jobba effektivt under det här året, fokus inledningsvis blir att komma fram till en gemensam målbild. I slutet av året ska en gemensam handlingsplan presenteras och arbetet med att strategiskt verka tillsammans med grannkommuner, högskolan i Halmstad, regioner och näringsliv kan börja, säger Marie Persson, projektledare för tillväxtprojektet.

Under kick-offen fick Halmstad förtroendet att ta tag i stafettpinnen och kliva fram i rollen som regional tillväxtmotor.

Fakta om projektet

Projektet finansieras av Tillväxtverket och sträcker sig över tre regiongränser; Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg och sju kommuner; Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun och Båstads kommun.
Projektledare är Marie Persson, utvecklingsstrateg Halmstads kommun. Styrgruppen består av kommuncheferna i respektive kommun

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 april 2017