JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Hög kvalité på vård och omsorg

Fortsatt hög kvalité på vård och omsorg

Publicerad 16 mars 2017

Laholms kommun har en mycket bra verksamhet inom vård och omsorg för gamla med hemtjänst och särskilt boende. Det visar SKL:s och Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser". Foto: Christel Lind

Vården och omsorgen om personer över 65 år med hemtjänst eller särskilt boende håller en fortsatt hög kvalité i Laholms kommun. På nio av 15 indikatorer med kommunen som huvudman för verksamheten hamnar Laholm bland de 25 procent bästa i landet. På resterande ligger kommunen bland de 50 procent bästa.

- Placeringen vittnar om att vi bedriver en mycket bra och uppskattad verksamhet, säger biträdande socialchef Bodil Nordstrand.

Sju år i rad har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Socialstyrelsen sammanställt den gemensamma rapporten "Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre", vilken bygger på nationell statistik och andra uppgifter. Här jämförs vården och omsorgen på lokal och regional nivå.

Rapporten redovisar mått på 30 indikatorer, hälften av dem med kommunen som huvudman. I den andra grupperingen, som speglar den sammanhållna vården och omsorgen, samverkar huvudmän och olika yrkesgrupper med varandra för de gamlas bästa.

93 procent nöjda med hemtjänsten

För hemtjänsten i sin helhet uppger 93 procent av brukarna att de är nöjda med verksamheten, vilket ger Laholm en 79:e plats i landet i rapportens ranking.
För följande fyra indikatorer tillhör kommunen de 25 procent bästa i landet:

  • Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten
  • Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten
  • Personalkontinuitet
  • Förändring av självskattad hälsa för hemtjänstbrukarna

- Under året har vi jobbat mycket med att öka brukarnas enskilda tid. Vi har också satsat på att följa upp våra åtgärder. Med mycket gott resultat visar det sig, säger Jennie Andersson avdelningschef inom äldreomsorgen, och pekar på utfallet i rapporten.

I denna visas också kostnaden för hemtjänsten per brukare. Med siffran 287 000 kronor ligger Laholm strax över medianvärdet för riket.

Mest nöjda i landet

I fjol var brukarna på kommunens särskilda boenden mest nöjda i landet samtidigt som kostnaderna för verksamheten var den tredje lägsta i Sverige. Positioner som kommunen i årets rapport fått släppa till andra.

Mest nöjda med boendet i sin helhet är nu brukarna i Sunne och Svenljunga (97 procent) med Laholm på 33:e plats (89 procent). Men Laholm tillhör fortfarande de 25 procent bästa kommunerna i landet när det gäller helhetsbedömningen. Kostnaden för att bedriva verksamheten är fortsatt låg, 567 000 per brukare, fjärde lägst i landet.

Förutom helhetsbedömningen av särskilt boende tillhör kommunen också de 25 procent bästa i landet inom följande indikatorer:

  • Inflytande och tillräckligt med tid
  • Mat och måltidsmiljö
  • Boendemiljö
  • Aktiviteter och känsla av ensamhet

I den sistnämnda indikatorn rankas Laholm som tredje bäst i landet och för måltidsmiljön som femte bästa kommun.

Även i fjolårets mätning låg Laholm mycket bra till på dessa indikatorer. Att klättra från nionde till tredjeplatsen när det gäller att förebygga ensamhet, ser Jennie Andersson som ett fantastiskt resultat.

- Vi har också satsat en hel del på fler aktiviteter på våra boenden och mer egentid för brukarna med personalen. Riktigt kul att det fick ett så positivt utfall, säger hon.

Sammanhållen vård

Även för den sammanhållna vården – här samverkar huvudmän och olika yrkesgrupper med varandra för de gamlas bästa – ligger Laholms kommun bra till. På sex av 15 indikatorer tillhör kommunen de 25 procent bästa i landet, åtta tillhör grupperingen de 50 procent bästa och en de 25 procent sämsta. Denna enda rejäla plump i protokollet är ett mått på olämpliga läkemedel för 75-åringar och äldre i hemtjänsten.

Hela rapporten

Via länk på denna sida kan du ta del av hela rapporten och jämföra verksamheten i Laholms kommun med andra kommuner.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 mars 2017