JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Hur trygga är kommuninvånarna?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Polisen och kommunen kartlägger trygghet

Publicerad 03 oktober 2017

Kristian Nilsson, kommunpolis, och Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet, har sett till att farthinder iordningställts på LP Hanssons väg i Laholm. Ett av dem finns i korsningen med Ringvägen.

Känner du dig trygg i ditt hem, orten du bor på och i kommunen i stort? Det vill Polisen i Laholm och Laholms kommun få svar på för att få en bild av invånarnas upplevda trygghet. Under september och oktober kan alla svara på en enkät som nås via länk på denna sida. Svar kan också lämnas via blankett på Medborgarservice i Laholms stadshus och hos Polisen i Laholm.

Enkäten är en del i polisens och kommunens gemensamma kartläggning för att fånga upp kommuninvånarnas syn på sin trygghet. Med enkäten som grund formas 2018-års Medborgarlöfte för Laholms kommun.

- Här ges en ypperlig möjlighet att påverka och belysa vilka eventuella problem man upplever i sin omgivning, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Med start 2016 har polisen och kommunen gemensamt arbetat fram Medborgarlöften. Såväl i det första som i det senaste fokuserades insatser på området runt LP Hanssons väg i Laholm. Kommuninvånarna upplevde nämligen området som det mest otrygga i kommunen.

Många farthinder

Merparten av hittills genomförda insatser har därför gjorts på och runt den aktuella platsen. På LP Hanssons väg finns nu flera permanenta farthinder bland annat i korsningen med Ringvägen. Här har vägen höjts någon decimeter för att omöjliggöra buskörning. I Stadsparken har belysningen förbättrats, vid Folkhälsocentrum har nya armatur satts upp, i anslutning till anläggningen har träd och buskar röjts bort, övervakningskameror installerats på Campus Laholm samtidigt som den polisiära närvaron förbättrats.

Och i flertalet tätorter har den högsta tillåtna hastigheten sänkts till 40 kilometer. Snart ersätts även 50-skyltarna i Våxtorp, Veinge och Knäred.

Enkät till boende i utpekat område

Eftersom många kommuninvånare upplevde platsen runt LP Hanssons väg som otryggt, genomförde polisen och kommunen tidigare i år en enkät bland boende i området. Det visade sig att deras upplevda otrygghet inte skilde sig från övriga kommuninvånares.

Höstens kommunövergripande enkät är den tredje i ordningen. Fjolårets siffra om 549 svar hoppas Kristian Nilsson och Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet på Laholms kommun, komma en bra bit över i höst.

- Ju fler som svarar desto bättre blir underlaget för kommande insatser, säger de båda.

Längre svarstid

För att få fler svar har tiden för enkäten utökats till två månader, september och oktober. Dessutom görs riktade utskick till föreningar och grannsamverkansgrupper. Vid två tillfällen finns även möjlighet att träffa Karin Martini och Kristian Nilsson. Onsdagen den 4 oktober klockan 11-13 står de på Stortorget i Laholm och torsdagen den 2 november klockan 16-19 vid Maxi i Mellbystrand.

Enkäten når du via länk på denna sida.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 7 september 2017