JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Invånare betygsätter kommunen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Nästan godkänt av kommuninvånare

Publicerad 20 december 2017

Hur ser invånarna på att bo och leva i Laholms kommun, och vad är deras uppfattning om kommunens verksamheter och möjlighet till inflytande? Betyget är godkänt så när som på inflytandet. Ett resultat som gör Laholm till en medelkommun i landet.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i byråns medborgarundersökning. Första undersökningen genomfördes 2005 med Laholms kommun som deltagare vid fem tillfällen 2009, 2011, 2013, 2015 och nu senast 2017.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, alltså ingen brukarundersökning, som ger en bild av hur invånarna ser på sin kommun. 1 200 invånare i Laholms kommun, i åldrarna 18-84 år, togs ut genom ett slumpmässigt urval. 43 procent av dem (564 personer) svarade på enkäten, som består av tre huvuddelar:

  • Hur bedömer invånarna kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker invånarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker invånarna om inflytandet i sin kommun?

Flera delfrågor

Varje del består i sin tur av ett antal delfrågor, som analyseras med SBC:s nöjd-kund-index-modell (NKI), med ett helhetsbetyg för varje huvuddel tillsammans medbetyg inom varje område. 0-40 är inte godkänt, 55-75 ger bilden av nöjda invånare och 75-100 mycket nöjda invånare.

Nöjda med boplats

Helhetsbetyget för kommunen som en plats att bo och leva på hamnade på 60. På pricken samma resultat som genomsnittskommunen. Förändringen jämfört med tidigare undersökningar är marginell. Av delfrågorna ligger rekommendationen att bosätta sig i kommunen högst, 64. I den andra änden återfinns synen på trygghet med 52 som betyg. Över åren har emellertid upplevelsen av trygghet stärkts.

Resultatet, som en svensk medelkommun, återspeglas också när det gäller invånarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter. Betyget är 55. Mest nöjda är invånarna med räddningstjänst (76) samt vatten och avlopp (78). Ett förhållande som hållit i sig under årens lopp såväl i Laholms kommun som i landet i stort. Minst nöjda är kommuninvånarna med gator och vägar (52) samt stöd för utsatta personer (51). Även det ett resultat som genomsyrar andra kommuner.

Underkänner inflytandet

För undersökningens tredje huvuddel, invånarnas syn på inflytande, ligger resultatet två enheter under genomsnittskommunen, 38 jämfört med 40. Ett icke godkänt resultat, som i det stora hela följer tidigare undersökningar i Laholms kommun. Och landet i stort. Högst betyg ges för kommunens information (53) och kontakt (51). Lägst på skalan hamnar förtroendet (37), ett tapp på tio enheter jämfört med 2015 och åtta enheter under genomsnittet för landets kommuner.

- Medborgarnas uppfattning, att vi ska prioritera påverkan och förtroende, stärker vår ambition att fortsätta med invånardialoger, exempelvis byalagsträffar, men också träffar kring specifika frågor som utebadet i Våxtorp och utformningen av Apotekarelunden i Laholm, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M).

Hon håller med om att kommunens gator och vägar är en viktig fråga, samtidigt som hon understryker att grundskolan och elevernas arbetsmiljö och kunskapsresultat måste ges hög prioritet.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 20 december 2017