JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Medborgarundersökning 2017

Medborgarundersökning 2017

Publicerad 22 augusti 2017

Vad tycker kommuninvånarna om den kommunala verksamheten? Och hur är det att leva och bo i Laholms kommun? Det får 1 200 invånare i Laholms kommun möjlighet att tycka till om i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Vartannat år deltar Laholms kommun i undersökningen, som i år omfattar 131 kommuner och 153 800 invånare. Den görs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, genomfördes för första gången 2005 och är frivillig.

Personerna som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, vilket plockas från befolkningsregistret. Antalet tillfrågade hänger ihop med kommunens storlek. För kommuner med färre än 10 000 invånare plockas 800 personer i åldern 18–84 år ut. I spannet 10 000 till 59 999 invånare tillfrågas 1 200 och i större kommuner 1 600.

Viktigt att många svarar

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan svara via pappersform eller logga in och svara via webben. På webben är enkäten översatt till engelska, finska eller spanska.

Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska kan den beställas från SCB.

Alla kan ge synpunkter

Är du inte en bland de 1 200 utvalda invånarna, kan du ändå lämna dina synpunkter och förslag till Laholms kommun via formulär på www.laholm.se. Det kan du göra året om. Men dessa synpunkter fogas emellertid inte in medborgarundersökningen. Den är självständig.

Synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten som ges via Laholms kommuns webbplats kan vara anonyma eller förses med kontaktuppgifter med begäran om svar eller liknande. Beroende på vad det handlar om, hamnar lämnade synpunkter hos ansvariga politiker eller tjänstemän. 

Text: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 augusti 2017