JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Näringslivsklimat 2017

Näringslivsklimat 2017

Publicerad 26 september 2017

I det sammanlagda resultatet av Svenskt näringslivs ranking över näringslivsklimatet 2017 placerar sig Laholms kommun på plats 29 bland rikets 290 kommuner. Sedan föregående år är det en tillbakagång med 12 placeringar. Bäst i år, liksom de senaste åren, är Solna kommun.

I undersökningen ingår tolv områden. Bland dessa områden har Laholms kommun förbättrat sitt resultat mest inom området "Skolans attityder till företagande" med 21 placeringar till plats 16 av 290.

Inom området "Tele- och IT-nät" uppvisar Laholms kommun sitt lägsta resultat med placering 226. Störst minskning av resultatet står undersökningsområdet "Vägnät, tåg och flyg" för, med 20 placeringar från placering 38 till placering 58. Här kan vi konstatera att trots omfattande fiberinvesteringar på landsbygden och en ökning av tågtrafiken från fyra tåg i timmen till 24, minskar resultaten inom dessa områden.

Inom området "Tillgång till kompetens" ser vi en positiv utveckling från plats 54 till plats 43.

Med bakgrund i undersökningens resultat kommer Laholms kommun att göra en fördjupad analys som ska resultera i vilka åtgärder som ska prioriteras för att öka resultatet. Vissa områden såsom medias attityd till företagande har kommunen ingen rådighet över. Istället fokuserar kommunen på delar som man har större möjlighet att påverka. Svenskt Näringslivs undersökning är en viktig källa för information kring prioriterade förbättringsområden i kommunens strävan att öka sin attraktivitet. Det är kommunens ständiga strävan att förbättra kommunala rutiner och ökad kommunal service till företagarna och deras möjligheter att bedriva näring i Laholms kommun.

Fakta Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en sammanslagning sedan 2001 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). Svenskt Näringsliv har 49 medlemsorganisationer som i sin tur representerar 60 000 medlemsföretag av Sveriges 1 109 381 företag (ekonomifakta 20 mars 2017). Svenskt Näringsliv genomför årligen denna undersökning för att bidra till en utveckling av kommuners möjligheter till bra klimat för att bedriva företag.

Läs mer om undersökningen via länk här på sidan.

Text: Patrik Johansson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 26 september 2017