JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Ordföranderöst avgjorde budgetutgång

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hård strid om femklöverns budget

Publicerad 29 november 2017

Historiskt sett har Laholms kommuns budgetar klubbats med majoritet för kommunstyrelsens förslag. På tisdagens fullmäktigemöte rådde strid på kniven. Först när fullmäktigeordföranden Roland Gottfridsson (C) använt sin utslagsröst kunde femklöverns budget drivas igenom.

Det tyngsta ärendet på fullmäktiges hela kalenderår, och det ojämförligt viktigaste styrdokumentet, är novembermötets kommunplan med budget för nästkommande år samt efterföljande två planår. Tisdagens möte var därvidlag inget undantag, men till skillnad från många tidigare år blev det en oviss utgång in i det sista.

Först vid 22-tiden, efter många små som stora inlägg i den allmänpolitiska debatten, inleddes omröstningen. Femklöverförslaget, med stöd av (M), (L), (C), (KD) och (MP), ställdes mot tre alternativ från (S), (SD) och (LP).

Oavgjort i votering

När det stod klart att församlingens två avhoppade moderater, Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker, tillsammans med de fem SD-ledamöterna, SPI:s båda företrädare och vänsterns ledamot valde att stödja S-förslaget stod utgången och vägde. Voteringen slutade 20-20 sedan Laholmspartisten Bertil Johansson lagt ner sin röst. Därmed låg bollen hos fullmäktigeordföranden, Roland Gottfridsson. Som ordförande för församlingen använde han sin utslagsröst och därigenom klubbades femklöverns budget.

Nettobudget på 1,3 miljarder

2018 års nettobudget för nämndernas och fullmäktiges verksamhet landar på drygt 1,3 miljarder kronor med följande fördelning:

kommunfullmäktige 2,2 miljoner, kommunstyrelsen 153,2 miljoner, kultur- och utvecklingsnämnden 219,3 miljoner, miljö- och byggnadsnämnden 14,2 miljoner, barn- och ungdomsnämnden 468,4 miljoner och socialnämnden 483,0 miljoner.

Satsningarna i nästa års budget sker i huvudsak genom att kommunens kärnverksamheter kompenseras ekonomiskt för fler barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola, kostnadsökningar inom vårdrelaterad verksamhet samt ökade lokalkostnader. Därutöver har det också gjorts satsningar på befintlig verksamhet. Det handlar exempelvis om EU-samordning och landsbygdsutveckling samt personal och kompetensförsörjning.

65 miljoner kronor mer

Jämförs 2017 års budget för nämnderna med 2018 års får de sammanlagt 65 miljioner kronor mer att röra sig med. I nedanstående tabell visas fördelningen i miljoner kronor.

Kommunstyrelsen 10,2
Kultur- och utvecklingsnämnden 13,8
Miljö- och byggnadsnämnden 0,7
Barn - och ungdomsnämnden 24,1
Socialnämnden 16,5
Summa 65,3

Omfattande investeringar

Under flera år har Laholms kommun satsat stora belopp på investeringar, såväl på den skattefinansierade verksamheten som den avgiftsfinansierade (vatten och avlopp samt renhållning). Så sker även framöver.

Under planperioden 2018-2020 upptas investeringar på drygt 400 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar på gator och vägar, gång- och cykelvägar, Markarydsbanan med tillhörande ortsutveckling i Knäred och Veinge, bryggor vid kusten och utbyggnad av exploateringsområden.

Avgiftsfinansierade investeringar

Utöver den skattefinansierade verksamheten görs stora investeringar inom va- och renhållningsverksamheten. Tyngdpunkten ligger på utbyggnad av Ängstorps reningsverk i Laholm samt tillhörande överföringsledningar från Hedhuset i Skummeslövsstrand. Dessutom inleds ombyggnad av vattenverket i Skottorp och utbyggnad av dagvattenhanteringen i kustområdet.

Kommunen står också inför en omfattande förändring av avfallshanteringen. Nuvarande system ersätts med ett helt nytt, där varje fastighetsägare får två tunnor med vardera fyra fack för hantering av matavfall och källsortering. Tömda kärl körs till en omlastningsstation, vilken byggs på återvinningscentralen i Ahla.

Text: Lars Ingemarson, Kristoffer Dehlin.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 november 2017