JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Satsning på "Friska brandmän"

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Satsning på "Friska brandmän"

Publicerad 20 februari 2017

Laholms kommuns säkerhetssamordnare Felicia Pettersson ska utbilda ett 70-tal brandmän i att alltid tänka och agera på ett sätt som minimerar deras utsatthet för ohälsosamma ämnen.

För sex år sedan fick räddningstjänsten i Skellefteå europeiskt pris för sina insatser med att minska riskerna för brandmän vid räddningsinsatser. Nu är modellen, som går under benämningen "Friska brandmän", på väg att införas bland brandmännen i Laholms kommun.

- Under 2017 kommer brandmännen att utbildas och övas i att tänka förebyggande. Med kunskap och insikt kan mycket göras för att undvika onödiga risker vid olika händelser, säger Felicia Pettersson, säkerhetssamordnare i Laholms kommun.

Skellefteåmodellen har spritts som ringar på vatten och för några år sedan tog MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) upp tråden för än bredare lansering i landet. För brandmännen i Laholms kommun är arbetssättet ingalunda nytt, mycket i modellen tillämpas redan. Skillnaden är att räddningstjänsten nu tar ett strukturerat grepp för tillämpning i hela organisationen.

- Tiden kändes mogen för att satsa på modellen, säger verksamhetschef Niklas Wilsson.

Utbildar 70-talet brandmän

På Felicia Petterssons lott ligger att utbilda kommunens dryga 70-tal brandmän. Modellen kan beskrivas som en trestegsraket, med kunskap och insikt om exponering av ohälsosamma ämnen som bas. Denna byggs sedan på med rutiner och flöden. Här handlar det exempelvis om att tänka på hur man agerar på en olycks- eller brandplats för att i möjligaste mån förhindra att man utsätter sig för farliga ämnen.

- Det kan vara en så enkel sak som att tvätta händerna innan man äter eller dricker i samband med en räddningsinsats. Att ställa räddningsfordonen på ett sådant sätt att de inte hamnar mitt i brandröken. Och när man lämnar en händelse, ska man alltid tänka på att lägga sin utrustning i en förseglad säck. Kupén i räddningsfordonen ska vara fri från rök och andra ohälsosamma partiklar, som kan ha hamnat i skyddskläderna, säger Felicia Pettersson.

Omsorgsfull sanering

Tredje steget i trappan fokuserar på rätt verktyg. Det handlar bland annat om att använd utrustning tvättas på rätt sätt och att rökdykarutrustning saneras omsorgsfullt inför nästa insats.

Förutom utbildningsinsatser ingår också kartläggning av riskkällor som räddningspersonalen kan hamna i samt enkät till brandmännen, där de ger sin syn på riskerna i sitt jobb.

- På arbetsplatsträffar och övningar kommer vi också att ta upp problematiken. För det ska sitta i ryggmärgen att alltid tänka på sin och kollegernas arbetsmiljö, säger Felicia Pettersson, som redan fått positiva signaler till satsningen från brandmän hon varit i kontakt med.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 20 februari 2017