JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Sekretess

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Sekretess

Publicerad 19 juni 2017

Laholms Tidning har uppmärksammat att ett sekretessbelagt dokument har sparats på sätt som gjort det möjligt för personalen på kommunledningskontoret att komma åt. Dokumentet tillhör ett pågående personalärende och ett handhavandefel gjorde att det hamnade på det interna nätverket för kommunstyrelsens verksamhet. Direkt när kommunledningen fick vetskap om detta startades en intern utredning och dokument har flyttats till avsedd plats med rätt behörighetskontroll.

- Naturligtvis ska sekretessbelagda handlingar och annat av känslig karaktär för enskilda personer hanteras korrekt och försiktigt med hänsyn till inblandade, säger kommunchef Peter Andreasson. Och vi har rutiner för detta som normalt fungerar, men i det här fallet har det brustit.

Intern utredning

Internutredningen, som leddes av kommunchefen, har inte visat annat än att det var ett enskilt misstag att ett sekretessbelagt dokument sparats på fel plats och alltså inget allmänt tillvägagångssätt för hur kommunen hanterar sekretessbelagda handlingar. Utredningen har inte kunnat hitta några brister i kommunens rutiner eller IT-system.

- Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för oss som myndighet och arbetsgivare att hantera information, handlingar och material på ett betryggande sätt, säger Peter Andreasson. Vi behöver invånarnas och vår egen personals förtroende, även för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens.

I kölvattnet på händelsen, och med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018, planeras nu för utökad internutbildning i offentlig sekretess, datalagring och hur vi använder våra system och utvecklar rutiner. Allt för att ha en så välfungerande organisation som möjligt.

Text: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 19 juni 2017