JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Stig invigs i Ränneslöv

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Lona-dag med invigning av naturstig

Publicerad 23 augusti 2017

Stadsträdgårdsmästare Charlotte Fajerson har hjälpt byalaget i Ränneslöv med att iordningställa en naturstid utmed Smedjeån.

När Lona-dagen för första gången arrangeras runt om i Sverige söndagen den 27 augusti hänger Laholms kommun på. Kommunens första större projekt finansierat med Lona-pengar, strandhedsrestaureringen i Skummeslövsstrand, och det senaste, naturstig längs Smedjeån i Ränneslöv, visas då för allmänheten.

I Ränneslöv blir det extra pampigt. Här invigs en slingrande 1,2 kilometer lång stig längs den porlande ån mellan Värestorps kvarn och vägen mot Veka. Med hjälp av 150 000 kronor i Lona-pengar – Naturvårdsverkets anslag till lokala naturvårdssatsningar – och 300 000 kronor från Laholms kommun har en gammal stig restaurerats och grillkåta byggts vid åkanten. Utan dessa anslag hade projektet förmodligen aldrig förverkligats. Men liksom i alla andra Lona-projekt fordras ett stort ideellt engagemang i form av frivillig arbetsinsats.

Lagt ner sin själ

Den har sannerligen inte saknats i Ränneslöv. Byalaget och dess medlemmar har lagt ner sin själ i arbetet. Röjt utmed ån, stängslat in beteshagar, lagt spänger över vattensjuka passager, satt upp informationsskyltar och byggt trappor. Även elever på Vallbergaskolan har engagerats. Innehållet på informationsskyltarna utmed stigen är deras verk.

Inspiration till andra

För Margareta Lindgren, miljöstrateg på Laholms kommun, var det självklart att kommunen skulle haka på Sveriges första Lona-dag.

- Den är ett utmärkt tillfälle att visa upp vad som gjorts i vår kommun och ge inspiration till andra byalag, föreningar eller sammanslutningar. Med gemensamma arbetsinsatser och samverkan mellan stat, kommun och föreningar kan många önskemål uppfyllas, säger hon.

Så kanske väcks tankar på nya Lona-projekt i kommunen efter helgen. Det gäller dock att vara på tårna för att söka pengar. 

Senast den 1 december ska ansökan lämnas till länsstyrelsen för projekt under 2018. Men innan dess måste ett tänkt projekt tas upp på politisk nivå. Och vill man ha hjälp och information finns Margareta Lindgren och Charlotte Fajerson till hands.

3 000 projekt

Sedan starten 2004 har drygt 3 000 projekt genomförts med drygt 600 miljoner kronor i statliga anslag. Än mer har kommunerna och ideella föreningarna bidragit med. Dels i form av pengar men också som oavlönade insatser. Via Lona-bidragen vill Naturvårdsverket stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet till att satsa lite extra på naturvård.

Många projekt i Halland

Restaureringen av strandheden i Skummeslövsstrand var det första större projektet i kommunen finansierat med Lona-pengar. 

Härvidlag har Halland och inte minst Laholms kommun hållit sig väl framme. Av årlig tilldelning till länet på tre-fyra miljoner kronor har en hel del gått till Laholm, som redan 2005 sökte och fick pengar till sitt första projekt, en natur- och friluftsplan. Sedan dess har anslag bland annat getts till restaurering av strandheden i Skummeslövsstrand, entrén till Hökafältet i Mellbystrand, Krokåprojektet i Knäred, Såghuslund i Laholm, insatser för att få bort skunkkallan från Genevadsån och nu senast naturstigen i Ränneslöv.

Program Lona-dagen 27 augusti i Laholms kommun

  • Klockan 10-12. Strandhedens mångfald. Samling på parkeringsplatsen vid reningsverket i Skummeslövsstrand. Medverkande: sandmarksexpert Kill Persson, miljöstrateg Margareta Lindgren.
  • Klockan 13-15. Invigning av Ränneslövs naturstig. Samling vid grillplatsen mellan Ålyckevägen och Värestorpsvägen. Invigningstalare: Björn Hermansson, Ränneslövs byalag. Det bjuds på korv och grillbröd.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017