JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Ungdomsarbetslösheten sjunker

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kraftig minskningen av ungdomsarbetslösheten

Publicerad 17 augusti 2017

Antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år och ungdomar i olika arbetsmarknadsprogram minskade i Laholms kommun med 2,1 procentenheter i juli jämfört med samma månad 2016, och ligger nu på 7,9 procent. Ingen annan kommun i Halland hade en så stor positiv förändring.

- Glädjande siffror, säger enhetschef Jenny Kolnig på Laholms kommun.

Rådande högkonjunktur ser hon som främsta förklaring till förbättringen, men också det nära samarbete som utvecklats mellan Laholms kommun, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

- Grunden till detta lades när vi 2010 bildade Ungdomslotsen. Då hade vi i juli en ungdomsarbetslöshet, inklusive ungdomar i program, på 19 procent.

Läget ledde till att parterna började jobba systematiskt och långsiktigt för att förbättra ungdomarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden, antingen genom att snarast få dem i arbete eller ge hjälp på traven till olika utbildningar. Under resans gång omvandlades samtidigt Ungdomslotsen till det som i dag är Jobb Laholm.

Lägst arbetslöshet i Varberg

Hur ser då siffrorna ut för de Halländska kommunerna i juli 2017? Som ovan nämnts låg Laholm på 7,9 procent, och ligger därmed bättre till än Hylte (15,8 procent) och Halmstad (9,5 procent), men är en bra bit efter Falkenberg (5,2 procent), Kungsbacka (4,8 procent) och Varberg (4,5 procent).

Historiskt sett har dessa tre kommuner alltid haft lägre ungdomsarbetslöshet, vilket Jenny Kolnig till stor del tillskriver närheten till arbetsmarknaden i Göteborgsområdet.

Samma scenario

Som regel sjunker ungdomsarbetslösheten sommartid och stiger under hösten. Ett scenario som återkommer i höst, tror Jenny Kolnig.

- Vi får nog räkna med en ökning under september, då många avslutar sina tillfälliga sommaranställningar, men förhoppningsvis hamnar vi en bit under 10 procents ungdomsarbetslöshet.  

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 augusti 2017