JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Webbplatser under lupp

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

SKL-granskning av webbplatser

Publicerad 14 december 2017

I SKL:s granskning av kommunala webbplatser fick Laholms 84 procent av maxpoängen.

Fyra snäpp bättre än landets genomsnittskommun. Där landade Laholms kommun i SKL:s årliga undersökning av kommunernas webbplatser. Laholm fick 84 procent av maxpoängen, fem respektive fyra procentenheter under resultatet för Halmstad och Kungsbacka. Övriga Hallandskommuner placerade sig efter Laholms kommun.

Undersökningen toppas av Hammarö på 98 procent följt av Ljusdal och Forshaga som vardera fick 97 procent.

Alltsedan 2009 har SKL (Sveriges kommuner och landsting) granskat kommunernas webbplatser för att få en bild av hur väl kommunernas information lever upp till medborgarnas förväntan. Fram till och med 2015 undersökte studenter webbplatserna. Med 250 vanliga medborgarfrågor i sin hand poängbedömdes svaren utifrån dess innehåll. Medelvärdet för tolv undersökta områden 2015 låg på 80 av möjliga 100. I denna bedömning fick Laholms kommun 86.

Ny metod

I takt med att webbplatserna blivit allt bättre valde SKL i fjol en annan metod, självgranskning av kommunens webbplats. Varje kommun tilldelades drygt 250 frågor, som berörde flertalet av kommunens verksamhetsområden. Dessutom genomfördes extern undersökning av webbplatsernas sökmotorer.

Samma metod tillämpades i 2017 års undersökning med ett undantag; årets granskning utelämnade den externa delen.

SKL betonar att information på kommunernas webbplatser blir allt viktigare av främst två skäl:

  • Med begriplig och lättillgänglig information kan användare när som helst på dygnet få svar på de vanligaste frågorna.
  • Ökad medborgardialog förutsätter bra information för att stärka invånarnas möjlighet till påverkan och delaktighet.

SKL betonar också att bra information ger positiv signal till nyinflyttade och skapar stolthet "för anställda och medborgare i den egna kommunen."
Av landets 290 kommuner deltog 240 i årets undersökning.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 december 2017