JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018

Året som gått - stort och smått 2018

Publicerad 02 januari 2019

Julia Ekelund var första hyresgästen i Laholmshems ungdomsbostäder som var inflyttningsklara i början av året.

Januari – februari

Skådespelaren Johannes Brost, hedersmedborgare i kommunen, avled 71 år gammal. Från tid till annan medverkade han i föreställningar som sattes upp i kommunen. I 2013 års sommarspel "Gnistan" bar han huvudrollen.

Centerpolitikern Lorenz Pucher var en annan profil som gick ur tiden. Förutom sina politiska uppdrag var han en varm europavän och pappa till Europaforum i Hässleholm. Han blev 60 år.

Kostnaden för bechvolleybollturnering i Mellbystrand och cykelfestivalen sommaren 2017 sprang iväg varvid kultur- och utvecklingsnämnden kritiserades i en intern utredning.

I Sveriges kommuner och landstings årliga rapport, Kommunens kvalitet i korthet, stod sig Laholms kommun mycket bra. Två tredjedelar av de undersökta måtten låg över genomsnittet för riket.

Laholm fick sina fyra första, högt eftertraktade ungdomsbostäder. 40 stod på kö till varje lägenhet.

Mars-april

Kattegattleden, som går utmed Laholms kustremsa, utsågs till "Årets cykelled 2018" på en mässa i holländska Utrecht. Med utmärkelsen hoppas kommunen få fler cyklister att styra in på våra lokala cykelleder till gagn för besöksnäringen.

Socialtjänsten utbildade stora delar av sin personal i första-hjälpen-insats vid tecken på psykisk ohälsa. Region Halland bistod med 800 000 kronor till satsningen.

Kommunen fortsatte att växa. Under 2018 ökade befolkningen med 344 personer till totalt 25 491. Liksom många gånger tidigare stod inflyttning för i stort sett hela ökningen.

I rapporten "Öppna jämförelser för gymnasieskolan" låg Osbecksgymnasiet i Laholm mycket bra till. Inom flera områden tillhörde gymnasieskolan de 25 procent bästa i landet.

Tre nya chefstjänster tillsattes. Andreas Meimermondt, tidigare kultur- och fritidschef i Örkelljunga kommun, utsågs till verksamhetschef för kultur- och utveckling, Kristoffer Dehlin till ekonomichef och Lisa Larsson till verksamhetschef för det nyinrättade servicekontoret. (bilden ovan). 

Första spadtaget togs för nya omlastningsstationen vid Ahla återvinningscentral - ett rälsburet system som kostade 20,6 miljoner kronor.

Kommunens samlade inkomster och utgifter för 2018 beräknades ge ett överskott på 20,3 miljoner kronor. Det blev betydligt bättre än så – plus 25,2 miljoner.

Maj-juni

Vintern höll fast sitt grepp en bra bit in i april. När den väl gav vika kom högsommarvärme. Med den steg den kommunala vattenproduktionen till så höga nivåer att LBVA uppmanade sina abonnenter i Laholms och Halmstads kommun att spara på dricksvattnet.

Fortsatt värmebölja ledde till totalt eldningsförbud i hela kommunen från den 23 maj, och skärptes allteftersom värmen höll i sig. Till slut fick man inte ens använda grill på egen tomt.

På Våxtorps marknad informerade företrädare för kommunen och olika frivilligorganisationer om hur man som medborgare kan förbereda sig för en krissituation.

Kommunen hamnade i framkant när ett utbildningsföretag undersökte modersmålsundervisningen i förskolorna. Medveten och långsiktig satsning på fortbildning, språklådor och digitala verktyg gav avtryck - bäst i Halland och på 11:e plats i landet.

Efter knappt två år som kommunchef slutade Peter Andreasson. Han ersattes med t f kommunchef Erland Björkman och biträdande kommunchef Niklas Wilsson.

Vattenkranarna stängdes till alla offentliga konstverk. Protester från kommuninvånare fick dock kultur- och utvecklingsnämnden att ändra sitt beslut för ett av verken, Lagafontänen på Stortorget.

I Ränneslöv togs första spadtaget för ny förskola med tre avdelningar för 50-60 barn. (bilden ovan)

Juli-augusti

Med fortsatt torka började enskilda brunnar sina och djurägarna blev allt ängsligare för otillräckligt bete åt djuren. Kommunen upplät därför sina grönytor till lantbrukare med akut behov av djurfoder. För att hantera läget på bästa möjliga sätt gick kommunen upp i stab.

För femte året i rad var kommunens strandvärdar på plats vid kusten för att öka besökarnas trivsel och säkerhet.

Vuxenutbildningen på Campus Laholm fick 17 000 euro till kompetensutveckling för SFI-lärare och personal.

Förbundskaptenen för herrlandslaget i fotboll, Janne Andersson, var dragplåstret för barn- och ungdomsverksamhetens kick-off-dag på Gullbrannagården. Inför läsårsstarten pratade han om lagbygge för att nå framgång.

73 procent av kommunens niondeklassare hade Osbecksgymnasiet i Laholm som sitt förstahandsval av gymnasieskola.

Förtidsröstningen inför de allmänna valen drog igång. Jämfört med 2014 års val ökade antalet förtidsröster i kommunens vallokaler med 5,9 procent – 386 röster.

September-oktober

Laholmspartiet och Sverigedemokraterna blev valets vinnare. LAP ökade med två mandat till tre och SD gick från fem till sju. Valets nykomling, Medborgerlig samling, fick två platser i fullmäktige. Därmed fick elva partier säte i fullmäktige.

Med 158 fler röster än Moderaterna blev Centerpartiet största borgerliga parti. Styret av kommunen blev fortsatt borgerligt. Sex partier samlades under namnet Samverkan Laholm. Konstellationen gav 20 mandat av totalt 41, alltså ingen egen majoritet.

Nya Glänningeskolan gav eko i internationella byggkretsar. En 17-mannadelegation från Chengdu, Kinas fjärde största stad, besökte bygget uppförd efter internationell passivhusstandard.

Hushåll i Kövlinge utanför Laholm blev först med att få de nya flerfackskärlen på 370 liter. Nästan samtidigt placerades insamlingsskåp för farligt avfall på fyra platser i kommunen, även det en viktig insats för att skapa ett mer hållbart samhälle efter mottot "det ska vara lätt att göra rätt". (bilden ovan)

Socialnämnden sade upp grupphyran av 113 servicelägenheter, där biståndsbedömning krävts för boende. Förändringen innebär att alla ålderspensionärer eller personer som har sjukersättning kan ställa sig i kö för att få bo i dessa lägenheter, som numera benämns äldrelägenheter.

Hotell- och turismprogrammet på Osbecksgymnasiet fick 300 000 kronor från Nordiska ministerrådet. Pengarna ska användas till ett treårigt projekt för elev- och lärarutbyte med finska Vasa.

Ett treårigt projekt drogs igång för att återföra kommunen till sin tidigare topposition på Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Som ett led i satsningen på tågstopp i Knäred utarbetade planeringskontoret en vision för samhället med sikte på år 2035. Intresset bland ortsborna var stort när visionen presenterades på ett allmänt möte.

På första mötet med nya kommunfullmäktige utsågs Jonas Hellsten (M) till församlingens ordförande.

November-december

Söder om Nyby industriområde i Laholm invigdes ett nytt industriområde på 200 000 kvadratmeter. Prislappen för kommunen landade på 35 miljoner kronor. (bilen ovan)

Trafikverket presenterade sin och Region Hallands satsning på Markarydsbanan. Mot slutet av år 2023 öppnas entimmestrafik persontrafik mellan Hässleholm och Halmstad med efterlängtade tågstopp i Knäred och Veinge.

Vuxenutbildningen på Campus Laholm ska utbilda montagetekniker till en av världen mest prestigefyllda sportbilstillverkare, Koenigsegg med verksamhet i Ängelholm.

I L:a Tjärby invigdes ett gruppboende med sex nya tvårumslägenheter. Bostäderna är avsedda för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Tidigare års skattesatsen på 20,58 kronor blev oförändrad när fullmäktige klubbade budgeten för 2019. Samtidigt stod det klart att ekonomiskt kärvare tiden väntar kommunen framöver. 28 miljoner kronor ska sparas under åren 2020-2021.

Kommunens Facebooksida passerade 5 000 följare. De ombads ge förslag på vem eller vilka som skulle få beloppet på 5 000 kronor, avsatt för att uppmärksamma händelsen. Valet föll på Änglagårdens Give and Get i Ösarp utanför Laholm vilken drivs av eldsjälen Jessica Enoksson.

På kommunfullmäktiges sista möte för året förrättades en mängd val till kommunens styrelser och nämnder. Med Centern som största borgerliga parti utsågs Erling Cronqvist (bilden) till kommunstyrelsens ordförande. Vice ordförande blev Roland Norrman (M) och andre vice ordförande Kjell Henriksson (S).

På samma möte fick Göstorps trivselförening utmärkelsen Årets förening, Vallberga Lantmän miljöpriset, Laholms kommuns kanslienhet Årets personalstipendium och Knäreds föreläsningsförening kulturpriset.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 mars 2019