JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Återkallar dispens för gödselspridning

Återkallar dispens för gödselspridning

Publicerad 06 september 2018

För en dryg vecka sedan utfärdade Länsstyrelsen i Halland generell dispens för gödselspridning i Laholms kommun. Dispensen innebar att gödsel fick spridas fram till den 31 december 2018. Nu återtar samma myndighet beslutet. Det innebär att varje lantbrukare måste ansöka om dispens för att sprida gödsel.

Enligt gällande lagstiftning får inte gödsel spridas i Laholms kommun efter den 31 oktober. Lantbrukare som vill sprida gödsel senare på året måste ansöka om dispens för detta hos miljökontoret på Laholms kommun.

Gemensam ansökan

Sommarens långvariga torka med mer än halverade skördar ledde till att LRF och miljökontoret på Laholms kommun gemensamt begärde generell dispens för gödselspridning fram till den 31 december 2018 i kommunen. Givetvis med samma restriktioner som vid all annan gödselhantering på åkrar och vallar. Föreslagen förändring öppnade dörren för senare skörd och möjlighet för lantbrukare att låta betande djur gå ute lite längre innan markerna gödslades.

Tar tillbaka dispens

Länsstyrelsen beviljade först dispensen men återtar nu densamma. I beslutet heter det att det är "den operativa tillsynsmyndigheten som i enskilda fall kan medge undantag från bestämmelserna om när gödselmedel inte får spridas i känsliga områden". Operativ tillsynsmyndighet är i detta fall miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun.

Med beslutet är förfarandet tillbaks på ruta ett; varje lantbrukare måste ansöka om dispens för att sprida gödsel efter den 31 oktober. Miljö- och byggnadsnämnden, genom miljökontoret, är emellertid angelägen om att underlätta handhavandet för lantbrukarna och kommer att se över hur dispensansökningarna kan hanteras på bästa sätt.

Med beslut om dispens följer också tydliga instruktioner om hur gödseln får spridas, samma instruktioner som alltid gäller för gödselspridning.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 6 september 2018