JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Avtal ger 15 nya jobb

Avtal med Röda Korset ger 15 nya jobb

Publicerad 14 februari 2018

Barbro Jönsson och Carl-Fredrik Stefansson har under ett års tid jobbat med att etablera ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset i Laholm.

Hur når man dem som står allra längst från arbetsmarknaden? Så kallat idéburet offentligt partnerskap kan vara en väg. På kommunstyrelsens senaste sammanträde beviljades ett anslag på närmare två miljoner kronor om året under tre år till samverkan mellan Laholms kommun och Röda Korset.

För ett år sedan började föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson och Barbro Jönsson, enhetschef inom socialtjänsten, att titta närmare på denna samverkansform, och anslöt sig till ett nätverk omfattande 15 kommuner. Modellen har framgångsrikt tillämpats i Göteborg och Malmö under några år.

- Röda Korset tog kontakt med oss, och vi nappade på detta, säger Carl-Fredrik Stefansson. Organisationen har ju lång erfarenhet av att ta hand om människor och få dem sysselsatta.

Sysselsättning för 15 personer

Överenskommelsen mellan kommunens parter - socialtjänsten samt kultur- och utvecklingsverksamheten - och Röda Korset omfattar mötesplats Kupan i Laholm, Möbelmagasinet vid busstationen i Laholm samt en helt ny funktion, fritidsbank. Med den utökade verksamheten får 15 personer heltidssysselsättning.

- Med denna insats motverkas utanförskap och psykisk ohälsa, steget till arbetsmarknaden underlättas, det skapar bra förutsättningar för inkludering, bidrar till social hållbarhet och vi tillvaratar gamla möbler och inlämnade fritidsartiklar, säger Carl-Fredrik Stefansson.

Fritidsbank 

Kommunen har inte tidigare haft en fritidsbank. Med denna ges nu möjlighet för alla att låna fritidsartiklar.

- Förutom främjande av folkhälsan är fritidsbanken viktig ut ett barnperspektiv, säger Marie Strömberg, avdelningschef inom socialtjänsten. Studier visar nämligen att barn till ensamstående och till föräldrar med utrikes bakgrund har mycket högre fattigdomstal än andra barn. Följden kan bli att dessa barn saknar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som kräver viss utrustning. Med fritidsbanken öppnas möjligheten att delta.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 februari 2018