JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Bra resultat i SKL-rapport

Medborgare ger kommunen bra betyg

Publicerad 30 januari 2018

Laholms kommun gör överlag bra ifrån sig i SKL:s årliga rapport, Kommunens kvalitet i korthet. Undersökningen omfattar 37 olika mått, varav kommunen undersökts på 35. Av dessa ligger 66 procent över genomsnittet för riket, 28 procent under och 6 procent exakt på medel.

Alltsedan 2006 sammanställer Sveriges kommuner och landsting (SKL) en årlig rapport, baserad på olika nationella mätningar, över kommunernas kvalitet - ur ett medborgarperspektiv. Årets rapport är således den 11:e i ordningen, där närmare 260 kommuner deltog. En av dem var Laholms kommun.

Fem områden

Rapporten fokuserar på fem kommunala områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Varje område omfattar i sin tur ett antal mått.

Nöjda brukare

På flera mått sticker kommunen ut på ett positivt sätt. Det handlar exempelvis om att Medborgarservice i flertalet fall ger svar på enkla frågor via telefon, att äldre personer med hemtjänst har förhållandevis få vårdare under en 14-dagarsperiod, låga kostnader för inskrivna barn i förskolan, låga kostnader för särskilt boende, mycket nöjda brukare i särskilt boende, låga hemtjänstkostnader per brukare, mycket nöjda brukare inom hemtjänsten, förhållandevis få ungdomar som återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad behandling, många nya företag per 1 000 invånare i kommunen och stor andel miljöbilar i kommunens fordonspark.

Svårt få förskoleplats

På motsatt sida, det vill säga där kommunens resultat ligger under medelvärdet, är antalet negativa mått avsevärt färre. Och inget sticker ut rejält med ett undantag – möjligheten att få förskoleplats på önskat datum. Elevernas trygghet i skolan ligger lite under medelvärdet, likaså personaltätheten per barn i förskolorna, elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 och kostnad per betygspoäng, antalet timmar som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar och hur stor andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post inom två dagar.

- Den sociala verksamheten har återigen visat att det går utmärkt att kombinera låga kostnader med hög kvalitet. Brukare i både kommunens särskilda boenden och i hemtjänsten tillhör gruppen de 25 procent mest nöjda i landet. Samtidigt är deras kostnader bland de lägsta i landet, säger kommunstrateg Kristina Rosendahl i en kommentar till resultatet.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 januari 2018