Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Campus Laholm - valideringscentrum

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Campus Laholm validerar industrikompetens

Publicerad 28 augusti 2018

Från och med i höst kan utbildningsverksamheten på Campus Laholm erbjuda validering inom området industriteknik bas.
- Det ger bland annat företag möjlighet att kartlägga sina eventuella behov av kompetensutbildning inom sin verksamhet, säger Mats Franzén, samordnare inom skola och arbetsliv.

Vilken grundläggande kompetens krävs för att vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare? Eftersom svaren har visat sig vara lika för industrins olika branscher har valideringssystemet industriteknik bas utvecklats.

Klara besked

Via valideringsprocessen, som tar cirka fyra timmar, får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked om vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Det skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

- Som anordnare av uppdragsutbildningar ger det oss en bra bild av vilka kompetensutbildningar som vi eventuellt kan dra igång lokalt. Det skulle exempelvis kunna handla om förbättrad kunskap i att läsa ritningar, om valideringen visar att kunskapsnivån inom just denna del är otillräcklig, säger Mats Franzén.

Via länk på denna sida kan du läsa mer om valideringen och dess olika moment.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 augusti 2018

Kontakt

Samordnare skola/arbetsliv

Mats Franzén
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 24
Mobil: 070-237 46 40
Laholms kommun
312 80 Laholm

Dokument