JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Förslag om hastigheter i Mellbystrand och Skummeslövsstrand

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Förslag om hastigheter i Mellbystrand och Skummeslövsstrand

Publicerad 31 maj 2018

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har tagit fram ett förslag om ändrade hastigheter inom tätbebyggt område i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Innan nämnden beslutar om förslaget ska det ges ut på samråd, det vill säga väghållare och ägare till mark som berörs ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget.

Generell gräns på 40 km/h

Förslaget innebär att hastighetsgränsen på 40 km/h ska gälla generellt inom tätbebyggt område i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Det betyder en sänkning av den nuvarande generella hastighetsgränsen på 50 km/h och en höjning av hastighetsgränsen på 30 km/h som i dag endast gäller sommartid på några vägar vid kusten. I förslaget utvidgas även området något för tätbebyggt område jämfört med i dag.

Två undantag

Till den generella hastighetsgränsen på 40 km/h finns två undantag. Det ena undantaget är att vid skolor och förskolor ska hastighetsgränsen i stället vara 30 km/h. Det andra undantaget gäller den del av väg 518 som är inom tätbebyggt område och går genom Mellby industriområde där hastighetsgränsen ska vara 70 km/h.

Synpunkter inkommit senast den 1 augusti

Synpunkter på förslaget skall ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig avsändare samt styrkt väghållaransvar, senast den 1 augusti 2018, till Laholms kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 312 80 Laholm.

Läs hela förslaget

Klicka på länken ”Samråd hastigheter i Mellbystrand och Skummeslövsstrand” för att läsa mer om förslaget.

Text: Viktor Hedén

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 31 maj 2018