JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Första hjälpen i psykisk ohälsa

Kurs i första hjälpen vid psykisk ohälsa

Publicerad 23 mars 2018

Helena Jardelid och Anette Candell är utbildade MHFA-instruktörer. I veckan höll de sin första kurs för ett 30 tal personer i första hjälpen för människor som mår dåligt.

Närmare 200 personer, främst inom socialtjänsten i Laholms kommun, ges under 2018 grundläggande kunskaper i första hjälpen vid tecken på psykisk ohälsa.

- I takt med att det psykiska hälsoproblemet blir allt större, är det synnerligen angeläget att möta problematiken med bland annat utbildningsinsatser, säger Marie Strömberg avdelningschef inom socialtjänsten.

Utvecklad i Australien

Under årens lopp har många gått HLR-utbildning och lärt sig grundläggande, livsavgörande insatser när barn och vuxna drabbas av hjärt- eller lungproblem. I Australien har en liknande bred metod, MHFA (mental health first aid), utarbetats för hjälpinsatser gentemot barn och vuxna som mår dåligt. Efter genomgången kurs i MHFA kan deltagarna rycka in vid akuta lägen, hjälpa till vid tillfälliga kristillstånd och lotsa den som mår dåligt till professionell hjälp.

Utbildning för många

Med tanke på att den psykiska ohälsan breder ut sig, närmare var nionde person i Sverige har förskrivning på antidepressiva mediciner, har socialtjänsten i Laholms kommun sett ett allt större behov av utbildningsinsatser. Det handlar såväl om utbildning av egen personal som företrädare för föreningar och civilsamhället.

Att den psykiska ohälsan är omfattande även bland personalen inom socialtjänstens många verksamheter fick man nyligen svart på vitt vid kartläggning av sjukfrånvaron. Av 69 långtidssjuka – mer än 100 dagars sjukfrånvaro – berodde sjukskrivningen i vartannat fall på psykisk ohälsa.

- Så det är verkligen dags att ta tag i problemet, säger Marie Strömberg.

Egna instruktörer

Och det har socialtjänsten gjort. Med stöd av bland annat regeringens satsning på insatser mot psykisk ohälsa – Laholms kommun har fått 800 000 kronor – har en bred utbildningssatsning dragits igång.

Två egna medarbetare, Anette Candell och Helena Jardelid, har utbildats till MHFA-instruktörer. Under veckan genomförde de sin första kurs för ett 30-tal personer, med såväl kommunanställda som företrädare för Lions, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Delectus (jobbar för att få människor att komma vidare i livet efter missbruk eller kriminalitet).

- Varje dag begås fyra självmord i Sverige. Kunskapen om hur man kan agera för att möta människor som mår dåligt är trots denna höga siffra väldigt låg. Och fördomarna är många om psykisk ohälsa. Med grundläggande utbildning i MHFA-metoden, spridd bland många människor i samhället, kan livsavgörande insatser göras, säger Anette och Helena.

Gamla äter sämre

Psykisk ohälsa drabbar även äldre. Tecken på att gamla mår dåligt kan dock skilja sig från andra åldersgrupper.

- Att äta allt sämre, är ett tecken som vi sett inom äldreomsorgen i Laholms kommun, säger Marie Strömberg.

Därför är hon angelägen om att även personal inom äldreomsorgen utbildas i MHFA-metoden.

Fakta MHFA

HLR-utbildning kopplas ofta samman med kurs i första hjälpen insats vid olycksfall med utgångspunkt från begreppet ABC (andning, blödning och chock).

För att komma ihåg vad man ska göra inom MHFA används förkortningen BLEUS: bedöm situationen, lyssna på personen, erbjud stöd, uppmuntra att söka hjälp, stöd att söka alternativ hjälp.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 23 mars 2018