JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Framgångsrikt vattenprojekt

Framgångsrikt projekt i fokus på vattenvårdsdag

Publicerad 16 augusti 2018

Den invasiva vattenväxten Sjögull höll på att ta över Vita sjö. Med olika åtgärder har dess utbredning rullats tilbaka.

Den invasiva arten Sjögull var nära att ta över Vita sjö utanför Skånes Fagerhult, en sjö som Stensån passerar. Faran var uppenbar att den oönskade vattenväxten skulle sprida sig till ån, som har ett långt förlopp genom Laholms kommun. Men ett treårigt Lona-projektet har delvis förhindrat detta.

För drygt tre år såg det riktigt illa ut i Vita sjö. Sjögull, en gul mycket vacker näckrosliknande blomma som troligen spritts till sjön via en privat trädgård, bredde ut sig och hotade floran och faunan. Utbredningen fick närboende och Stensåns vattenråd att reagera. Vattenrådet befarade att den invasiva växten skulle sprida sig ännu mer och även etablera sig i vattendraget.

Lona-pengar

Med statliga Lona-pengar, Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdssatsningar, påbörjade vattenrådet i samarbete med Örkelljunga kommun ett treårigt projekt för att få bort den icke önskade vattenväxten.

Vattenvårdsdag vid Vita sjö

Lördagen den 26 augusti, med start klockan 13, arrangeras vattenvårdsdag med redovisning av projektets resultat till dags dato. Platsen är ett område intill Vita sjö - i programmet (länk på denna sida) finns karta med exakt angivelse av platsen. Under dagen presenteras vidtagna åtgärder, men inte bara det utan även andra vattenvårdsprojekt knutna till Stensån.

Per Ingvarsson, vattenvårdsingenjör, redovisar sin fiskevårdsinventering i de övre delarna av Stensån. Han sätter fingret på åtgärder som framför allt ger lax och öring bättre förutsättningar att reproducera sig. På plats är även Lukas Österling, tidigare anställd i Laholms kommun, numera knuten till länsstyrelsen i Skåne. Han beskriver myndighetens framgångsrika vattenvårdsarbete runt om i Skåne, men framför allt hur man har arbetat med Stensån.

Under dagen deltar även Örkelljungabygdens Natur (Janne Johansson), Kattegatts kustvattenråd (Anne Udd), LRF Skåne (Glenn Oredsson), Skogsstyrelsen (Stefan Andersson) och Södra Skogsägarna (Per-Erik Larsson).

Text: Lars Ingemarson och Torsten Kindt

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 augusti 2018