JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Internationell kompetensutveckling

Internationell kompetensutveckling

Publicerad 30 juli 2018

Annika Larelius och Rebecca Rosenberg

Vuxenutbildningen på Campus Laholm har blivit beviljad drygt 17 000 Euro till ett projekt för internationell kompetensutveckling för SFI-lärare och personal.

Vuxenutbildningen på Campus Laholm arbetar aktivt med sin internationalisering. Inte minst vill man förstärka integrationsarbetet med nyanlända och tittar på i vilken mån man kan arbeta med yrkesutbildning kopplat till svenskundervisning. Tidigare i våras ansökte Vuxenutbildningen om medel från Universitets- och högskolerådet för att inom EU:s program Erasmus+ förstärka internationaliseringen. Nyligen kom besked att man blivit beviljad drygt 17 000 Euro. Projektet startar den 1 augusti och löper 24 månader framåt.

Erasmus+

Erasmus+ är ett av flera europeiska verktyg för att nå de övergripande europeiska målen inom strategin Europa 2020. Målen handlar om arbetsmarknad, innovation, social integration, klimat/energi och utbildning. Läs mer om Erasmus+ via länk här på sidan.

Projektets mål

Kommunens projekt ”Inkludering Erasmus +” leds Rebecca Rosenberg. Projektet har som mål att bättre rusta verksamheterna i deras arbete med i första hand asylsökande, flyktingar och migranter. Men projektet skulle även gynna de svenskfödda ungdomar som befinner sig i- eller riskerar hamna i utanförskap på grund av bristande skolgång, fysiska/psykiska funktionsvariationer eller andra orsaker.

Vägledningscentrum

Även på Vägledningscentrum på Campus Laholm arbetar man aktivt med frågor gällande Erasmus+ och man hoppas kunna stötta ungdomar och personal på Campus Laholm när det kommer till internationella samarbeten och aktiviteter. Genom projektledaren för Inkludering Erasmus+ kommer det inom kort vara möjligt att boka tid på Vägledningscentrum för att få information och stöd när det kommer till internationella möjligheter såsom praktik och studier utomlands. På Vägledningscentrum på Campus Laholm kan man sedan tidigare få hjälp med karriärplanering eller diskutera studie- och yrkesval, planera för studier inom eller utom kommunen eller diskutera framtidsfrågor inom arbetslivet med professionella studie- och yrkesvägledare. Verksamheten vänder sig till alla kommun-invånare, företagare samt elever i gymnasie-utbildning och vuxenutbildning.

Text och bild: Rebecca Rosenberg och Annika Larelius

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 juli 2018