JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Många sökande till Osbecksgymnasiet

Osbecksymnasiet populärt bland niorna

Publicerad 02 februari 2018

Osbecksgymnasiet i Laholm är populärt bland kommunens niondeklassare. Inför förestående gymnasieutbildningar i höst har 56 procent av dem (169 elever) valt kommunens gymnasieskola som sitt förstahandsalternativ. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol, då andelen var 40 procent (110 elever).

Renoverade lokaler och erfaren lärarkår med stark strävan att följa med i samhällets utveckling. Det är faktorer som rektorn Carina Bruzell ser som den främsta förklaringen till att så många nior nu väljer Osbecksgymnasiet för sina gymnasiestudier.

Och personalens engagemang har satt tydliga avtryck. Två år i rad har skolan i Sveriges kommuner och landstings årliga rapport "Öppna jämförelser – gymnasieskolan" visat framfötterna. I fjolårets redovisning framkom att åtta av tio elever klarar sin examen inom fyra år. Ett resultat som placerade skolan på 13:e plats i landet.

Omfattade ombyggnad

Under de senaste åren har skolan varit föremål för en omfattande ombyggnad. Nu är denna klar och eleverna möts av fräscha lokaler. Men det är främst lärarnas engagemang som Carina Bruzell sätter fingret på.

- Lärarkåren är erfaren och har stor kompetens som inte minst visar sig i deras strävan att följa med i den utveckling som sker i samhället och inom forskningsbaserade rön. Osbecksgymnasiet bedriver ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete där syftet är att säkerställa att eleverna får undervisning med hög kvalitet.

Programval

Vilka program har då eleverna sökt? Generellt sett ökar intresset för de yrkesförberedande programmen där industriprogrammet fått en rejäl skjuts framåt. Programmet har elva sökande varav fem valt gymnasielärlingsanställning. Samma alternativ har tre ungdomar fastnat för som vill gå barn- och fritidsprogrammet och två på vård- och omsorgsprogrammet. Så här fördelar sig förstahandssökandena på yrkesprogrammen (inklusive lärling):

  • barn- och fritidsprogrammet 10
  • el- och energiprogrammet 14
  • fordons- och transportprogrammet 5
  • hotell- och turismprogrammet 7
  • industritekniska programmet 11

Bland de högskoleförberedande programmen är det främst ekonomi- och naturvetenskapsprogrammet som ökar bland förstahandssökandena. Så här fördelar sig ansökningarna:

  • ekonomiprogrammet 36
  • naturvetenskapsprogrammet 31
  • samhällsvetenskapsprogrammet 31
  • teknikprogrammet 21

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2018