JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Nytt industriområde i Laholm

Nytt industriområde med gång- och cykelstråk

Publicerad 09 november 2018

Med gemensamma krafter, och hjälp från Erland Björkman och Anders Ekelund med att hålla bandet sträckt, klipper Leif-Göran Jonsson och Kjell Henriksson bandet till nya Nyby industriområde.

För drygt ett år sedan påbörjades exploateringen av Nyby nya industriområde i Laholm. På fredagen invigdes det 200 000 kvadratmeter stora området med sedvanlig bandklippning.

Med stadigt grepp om saxen skred oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) och Jonabs Leif-Göran Jonsson till verket och öppnade officiellt området, som kostat kommunen runt 35 miljoner kronor att anlägga.

För företaget Elent AB har dock området redan varit öppet. Elföretaget var angeläget om att få "tjuvstarta" sitt bygge för att så fort som möjligt få sina expansionsbehov tillgodosedda. Så inom kort öppnas portarna till anläggningen.

Ville synas

- Vi letade efter en väl synlig plats med goda möjlighet för expansion. På nya Nyby fann vi vad vi sökte, säger Gert-Ove Ivarsson på Elent.

Efterfrågan på företagets tjänster har ökat successivt sedan starten 2014. Då bestod företaget av två anställda. I dag är de sex.

- Vi har mycket att göra inom lantbruksnäringen, bostadsbyggandet och industrisektorn. Så vi ser ljust på framtiden.

Gick snabbt

Av allt att döma lär det inte dröja så värst länge innan ytterligare ett företag etablerar sig i området. Ohlsons åkeri i Landskrona, företaget som ansvarar för hushållens avfallshantering i kommunen, har skrivit reservationsavtal för ett markområde.

- Det gick snabbt. Företaget hörde av sig om möjligheten till etablering i Laholm. Jag hänvisade till vårt nya industriområde, och på drygt en dag var reservationsavtalet klart, säger kommunens näringslivschef Peter Severin Larsson.

Han är övertygad om att det nya industriområdet kommer att bli attraktivt, i synnerhet för lite mindre företag. För de större pekar han på Mellby industriområde med oöverträffad exponering mot E 6. Och här börjar det röra rejält på sig, uppger han, och nämner att en större etablering kan bli aktuell.

Stärker näringslivet

I det nya industriområdet ser oppositionsrådet Kjell Henriksson en viktig kugge för att stärka näringslivet som i sin tur genererar fler arbetstillfällen.

- Och det behöver vi för att kommunen ska kunna växa. Nu har vi skapat förutsättningar för detta och läget är riktig bra, säger han.

T f kommunchef Erland Björkman underströk också betydelsen av området för det framtida Laholm. På invigningsdagen gav han anläggningsföretaget Jonab AB, som iordningställt gatu- och cykelnät och utfört mark- och ledningsarbetet, en eloge för sin insats och det goda samarbetet med Laholms kommun.

Gång- och cykelvägar

Med belysta gång- och cykelvägar tror kommunens projektledare Anders Ekelund att nya Nyby industriområde också blir attraktivt för promenader och cykelturer.

Områdets attraktivitet var på mångas läppar denna dag. Placeringen beskrivs som strategisk ur flera aspekter. Området nås lätt från de stora kommunikationslederna E 6 och 24:an samtidigt som företagens medarbetare kan tågpendla till sina arbetsplatser. Och bor de i närheten är cykeln ett riktigt bra alternativ. Ty i hela området slingrar sig belysta gång- cykelvägar runt gatunätet. Här och var sammanknutna med befintliga gång- och cykelleder. I grund och botten en hållbarhetstanke som konkretiserats.

Vattenmagasin

I det 200 000 kvadratmeter stora området tas dagvattnet om hand i tre fördröjningsmagasin på totalt 2 000 kvadratmeter. Vattnet i dessa och i schackdiken skapar liv och karaktär. Via ledningar från vattenmagasinen hamnar så småningom regnvattnet i Smedjeån.

Området exploateras i etapper, med start i norr där Elents byggnad nu reser sig över slättlandskapet.

- Nu har vi byggklar mark i ett bra läge, och det är en viktig framgångsfaktor, säger Peter Severin Larsson.

Fakta industrimark

I kommunen finns drygt 1 100 000 kvadratmeter färdigplanerad mark i bästa läge varav cirka 600 000 kvadratmeter är bebyggd.
Nya Nyby industriområde omfattar 200 000 kvadratmeter. Nyby "gamla" industriområde är på cirka 500 000 kvadratmeter. I det nya området är runt 30 000 kvadratmeter reserverat eller sålt.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 november 2018