JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Osbecksgymnasiet håller hög kvalité

Osbecksgymnasiet håller hög kvalité

Publicerad 29 mars 2018

Osbecksgymnasiet i Laholm håller hög kvalitet i en nationell jämförelse. Det framgår av rapporten "Öppna jämförelser gymnasieskolan 2018" som Sveriges kommuner och landsting nyligen släppt.

Varje år sammanställer Sveriges kommuner och landsting (SKL) statistiska uppgifter från offentligt finansierade verksamheter inom kommuner och landsting, däribland grund- och gymnasieskola. Resultaten redovisas i ett antal rapporter benämnda "Öppna jämförelser" med ranking av kommuner och landsting.

På bordet ligger nu Öppna jämförelser för gymnasieskolan med resultat från läsåret 2016/2017. I många delar tillhör Osbecksgymnasiet gruppen "de 25 procent bästa kommunerna i Sverige".

Hög måluppfyllelse

Elever på skolans praktiska program har under flera år visat goda resultat med hög måluppfyllelse – en position som vidmakthålls. Resultatet för elever som går på skolans program för fortsatta studier på högskola och universitet har inte varit lika starkt, men av rapporten framgår att utvecklingen går åt rätt håll. Den genomsnittliga betygspoängen för dessa program har blivit något bättre.

Enligt Ingela Månsson, verksamhetschef inom kultur och utveckling, beror skolans starka ställning på fem faktorer:

  • Varje år analyserar rektorerna betygsutfallet och involverar lärarna i arbetet
  • Systematiskt kvalitetsarbete som förbättrat uppföljnings- och analysarbetet
  • Mångårig satsning på kollegialt lärande
  • Ökad skolnärvaro bland eleverna
  • Värdegrundsarbete vars mål är studiero och trygg skolmiljö

Tappat mark

Men det finns också områden där skolan tappat mark. Ett av dem mäter andelen elever – oavsett program - som inom fyra år går ut med examen. Här ligger Laholms kommun bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet.

- I förhållande till gymnasieskolorna i Halmstad, Falkenberg och Varberg har Osbecksgymnasiet tagit emot större andel nyanlända ungdomar. En grupp som har ett sämre utgångsläge för att klara av sina studier inom fyra år. Det kan bidra till utfallet, säger Ingela Månsson.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 mars 2018