JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Prisregn på fullmäktigemöte / Göstorp - årets förening

Göstorp - byn med stark sammanhållning

Peter Ohlsson är ordförande i Göstorps trivselförening som i år tilldelas utmärkelsen Årets förening.

Göstorps trivselförening har 219 medlemmar, 49 fler än det bor i byn. Det, om något, säger en hel del om sammanhållningen i föreningen, som alltsedan bildandet 1975 starkt bidragit till byns gemenskap. En gärning som nu premieras med kultur- och utvecklingsnämndens utmärkelse Årets förening 2018.

Göstorp, en dryg mil från Laholm, ligger i ett öppet landskap omgärdat av skog och höjdsträckningar. Byns utsträckning är vid, men var den börjar och slutar kan vara tvistigt.

- Gränserna är mer åt det psykologiska hållet. Veinge by ligger utanför, men jag vet inte exakt hur långt från kyrkan Göstorp tar vid. Kanske 400 meter, säger ordföranden Peter Ohlsson.

Och åt nordost? Hans svar blir lika svävande. Förr var det möjligen lättare. Med en affär mitt i byn skapades byidentitet. Men affären är borta sedan 1980. Så vad är det då som skapar dagens känsla av tillhörighet och gemenskap?  

Ingen konkurrent

Byns ”centrum” är förvisso inte stort med 20-talet hus någorlunda nära varandra, men det faktum att ingen annan by på flera kilometers avstånd kan mäta sig med Göstorp, skulle kunna vara en förklaring. Samtidigt har byn det många andra byar i samma storlek saknar, en samlingslokal. Det gamla ordenshuset mitt i Göstorp har i decennier varit ett nav för att skapa och upprätthålla en gemenskap. Här har trivselföreningen alltsedan bildandet 1975 förlagt åtskilliga aktiviteter, och äger sedan ett år tillbaka den gamla fastigheten.

- Köpet har sin betydelse för fortsatt god sammanhållning. För just känslan av att själva äga lokalen är nog så viktig för att stärka vår gemenskap, säger Peter Ohlsson.

Tipspromenad – kär aktivitet

Alltsedan föreningen bildades har tipspromenader på söndagar stått på programmet, och utanför lokalen kungör redan en gatupratare annandagens runda. Strax innanför entredörren hänger en diger lista som redogör för en mängd av årets aktiviteter: bordtennis varannan vecka för ungdomar, pysselkvällar, traktorparad, gökotta, metartävling, boulespel, grillfest vid Antorpasjön, Valborgsbål och sommarens stora begivenhet, Göstorpsdagen.

Ideellt arbete

Allt arbete sker ideellt, men det fordras ändå en hel del slantar för att driva och förnya verksamheten. Just nu hägrar en lekplats intill föreningslokalen. Därför gäller det att hitta olika finansieringsmöjligheter. En sådan är vindbonuspengar från Stena renewable. Därvidlag har föreningen dragit nytta av företagets närbelägna vindkraftpark, och tre år i rad ansökt om och fått sammanlagt 23 000 kronor.

Boken ”Göstorp med omnejd”, som utkom första gången 1987, har också dragit in lite slantar. Boken var slutresultatet av flera års arbete med kartläggning av gårdar och torp. Förutom inventering av ägarförhållanden nedtecknades också berättelser och episoder från bygden. 2014 trycktes en ny, uppdaterad version.

Prestigelös inställning

Arbetet med den första boken, och uppdateringen, nämner Peter Ohlsson som ytterligare exempel på det engagemang och den sammanhållning som finns i byn. Att detta bibehållits genom åren tror han delvis beror på att alla har ”en prestigelös inställning”, och att föreningen hållit sig borta från stora yviga planer. Därtill nämner han synsättet att ”ingen förväntar sig mer av någon annan än man förväntar av sig själv.”

- Det präglar mycket av vårt arbete och skapar genuin samhörighet.

Inga historiska band

Denna samhörighet har Peter länge känt av utan att ha historiska band till byn. Som inflyttad halmstadsbo för drygt 25 år sedan, var han inställd på att mötas av en avvaktande inställning.

- Men jag har aldrig känt mig ovälkommen i byn. Tvärtom tycker jag att ortsborna mött mig med större öppenhet än jag skulle ha gjort om vi hade fått en ny granne i det område jag tidigare bodde i, säger han.

Tidigare i år tog han över ordförandeklubban i föreningen. Den identitetskris som många föreningar brottas med ser han inga paralleller till i sin.

- Vi hålls samman av platsen vi bor på och skapar ett engagemang kring denna. Styrkan hos oss är också umgänget över generationsgränserna.

Vad man ska göra med prissumman på 10 000 kronor har styrelsen inte tagit ställning till. Först måste man smälta och ”gotta sig åt” uppmärksamheten Årets förening 2018.

Kultur- och utvecklingsnämndens motivering

”Göstorps Trivselförening har under det gångna året varit ett föredöme i hur en förening kan arbeta för en starkare gemenskap i sitt närområde. Föreningen är navet i byn för gamla och unga med en stor breddverksamhet trots sina ringa resurser. Antalet medlemmar i föreningen vittnar också om stor uppslutning kring föreningen i bygden.”

Text och bild: Lars Ingemarson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 december 2018