JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Prisregn på fullmäktigemöte / Miljöpris till Vallberga lantmän

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vallberga lantmän fick årets miljöpris

Lars Johansson, vd på Vallberga Lantmän, har under de senaste åren genomfört flera miljöförbättrande åtgärder på foderfabriken i Hov.

Vallberga Lantmäns vd, Lars Johansson, är stolt och hedrad efter att ha fått motta 2018 års miljöpris i Laholms kommun. Företaget har bland flera miljöförbättrande åtgärder sänkt sina koldioxidutsläpp med 100 procent på foderfabriken i Hov efter att ha gått över till biogas.

- Det är väldigt roligt att bli uppmärksammade. Vi försöker alltid att tänka på miljön, det är ju faktiskt vårt levebröd, säger vd Lars Johansson som berättar att miljöarbetet kommer att fortsätta.

Det medlemsägda lantbruksföretaget sällar sig nu till skaran av miljöpristagare som sedan 1989 prisats för sitt framgångsrika miljöarbete. Vallberga Lantmän har de senaste åren fattat en rad viktiga beslut för att möta framtiden på ett hållbart och energieffektivt sätt.

Anläggningen i Hov, som uppfördes 2007, har i över 10 års tid drivits på naturgas och el men har nu blivit helt oberoende av fossilbränslen.

- Under 2017 gick vi över till biogas och det känns helt fantastiskt att vi nu använder förnyelsebara energikällor till 100 procent i vår foderfabrik, säger Lars Johansson.

Nollutsläpp av koldioxid

Det betyder samtidigt att företagets miljöpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp minskat med lika mycket – 100 procent. I faktiska tal betyder det att man på årsbasis sänkt CO2-utsläppet med 1 300 ton.

Biogasen köper företaget från Eon. Men med all sannolikhet är all gas som används producerad nästgårds, i Södra Hallands Krafts biogasfabrik, då företaget liksom biogasfabriken är direktuppkopplad mot stamnätet.

Sex nya silor

Ett annat viktigt beslut ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv är bygget av sex nya silor. 30-miljonersinvesteringen som stod redo att tas i drift i augusti i år har ökat lagringskapaciteten för spannmål på anläggningen i Hov med 18 000 ton till närmare 50 000 ton. Det betyder att företaget rejält har sänkt transportkostnaderna och utsläppen från företagets lastbilar som nu kör färre sträckor.

- Innan vi hade de nya silorna fick vi transportera spannmål fram och tillbaka till externa silor hos lantbrukare i bygden men också till Halmstad och Falkenberg. Nu kan vi på en gång lasta och lagra effektivt och säkert. Vi har inte gjort någon koldioxidberäkning men tidigare har det givetvis gått åt mycket diesel i både transporter och omlastningar, säger Lars Johansson och berättar att de nya moderna silorna dessutom besitter perfekta förutsättningar för att lagra spannmål ur både ett hygien- och temperaturmässigt perspektiv.

Nytt omsättningsrekord

Foderproduktionen har under 2018 aldrig varit högre och företaget kommer att sätta nytt omsättningsrekord – över en halv miljard kronor - trots att det varit ett dåligt spannmålsår. Orsaken är så klart effekterna av torkan som inte bara drabbade kommunens lantbrukare utan spannmålsproducenter i hela norra Europa. För Vallberga Lantmän betyder det att man tvingas importera för att kunna tillverka djurfoder.

- I en av våra silor finns det nu 3 000 ton majs som nyligen kom med båt från Kaliningrad, Ryssland, annars importerar vi främst från Danmark, säger Lars Johansson och berättar att årets odlingssäsong lokalt fick ett skralt utfall.

- Vi har bara vägt in 30 procent spannmål jämfört med 2017, som å andra sidan var ett extremt bra år åt andra hållet. Senaste tolv månaderna har 113 000 ton djurfoder producerats.

Vill minska transporterna

Vallberga Lantmän hoppas dessutom kunna förbättra boendemiljön för grannar och arbetsmiljön för företagets lastbilschaufförer. Företaget har ansökt om förändrat miljötillstånd för att kunna bli mer flexibla när det handlar om transportlogistik.

- Som det är nu har vi tillstånd att köra måndag-fredag, men vi vill kunna köra även på dagtid på helgerna. Det skulle innebära mindre körningar på nätterna och bättre arbetstider för våra chaufförer. Dessutom skulle det vara positivt för grannar och närboende. Med ett förändrat och mer flexibelt miljötillstånd skulle vi kunna minska det totala antalet transporter för det är givetvis bättre att köra en gång med fullt lass än två gånger med ett halvt, säger Lars Johansson.

Vill göra fler miljöinvesteringar

Hov-anläggningen kommer närmaste åren bli än mer miljövänlig och energieffektiv då företaget har fler investeringar på lut, enligt vd Lars Johansson.

- I höst har vi startat ett projekt där vi tittar på om vi kan installera solcellspaneler på våra tak. Vi har en hel del stora tak och där hoppas vi kunna hitta en ekonomisk vinning.

Johansson tror att ett beslutsunderlag för investering av solceller kan vara klart hösten 2019 men tror samtidigt att en annan energisparande åtgärd kan vara klar och installerad än tidigare.

- För att få en 100-procentigt effektiv förbränning av biogasen behöver vi investera i en ny brännare med syrgasreglering. Den kommer kosta ungefär 250 000 kronor men det kommer att optimera förbränningen. Det är verkligen spännande och roligt att fortsätta med fler miljöförbättrande åtgärder, avslutar Lars Johansson.

Motivering till årets miljöpris

"Det beslut som företaget tog i början av 2000-talet, att satsa på en ny anläggning utanför byn, har betytt mycket för bygden. Den odlade spannmålen har kunnat behållas och förädlas på hemmaplan och har sparat många transporter. Dessutom har den senaste investeringen i nya silor gjort att företaget slipper att lagra upp till 18 000 ton spannmål i långa plastkorvar.

Företaget har övergått till att använda biogas som energikälla i foderfabriken och minskat CO2 utsläppet med 1 300 ton. Detta gör Vallberga Lantmän till en värdig mottagare av 2018 års miljöpris."

Text och bild: Rickard Gustafsson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 december 2018