JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Samverkan mellan myndigheter

Samverkan mellan myndigheter - nyckeln till framgång

Publicerad 27 juni 2018

I den nyligen tecknade överenskommelsen mellan polisen, kriminalvården och Laholms kommun ser Kristian Nilsson och Karin Martini nyckeln till ett fruktbart samarbete.

2014 utsågs Laholm till årets säkerhetskommun. Den samverkansöverenskommelse som då hade träffats mellan Laholms kommun, kriminalvården och polisen var en del i bedömningen. Nyligen ingicks en ny och mer omfattande överenskommelse mellan parterna. Denna gång på tre år.

- Överenskommelsen är nyckeln till den samverkan vi vill uppnå, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Undertecknarnas befattning, t f kommunchef Erland Björkman, biträdande lokalpolisområdeschef Krister Adolfsson, anstaltschef Katarina Nordin Scott och frivårdschef Håkan Zandén, ger också en tydlig fingervisning om överenskommelsens betydelse. Med de högsta chefernas namn på dokumentet kan ingen springa ifrån dess innehåll, resonerar Kristian Nilsson.

Sex målområden

Den första ettåriga överenskommelsen omfattade två målområden: samverkan kring sociala insatsgrupper och brottsförebyggande arbete med ungdomar.

Överenskommelsen har sedermera förlängts ett år i taget och antalet målområden utökats. Den nyligen träffade uppgörelsen omfattar sex områden:

  • Vidareutveckla och fullfölja samverkan kring sociala insatsgrupper. (Förebygga att prioriterade individer återfaller i kriminalitet.)
  • Arbeta brottsförebyggande med ungdomar i åldern 13-24 år. (Få ungdomar att avhålla sig från kriminalitet genom aktiviteter och sysselsättning.)
  • Samverka och arbeta förebyggande kring våldsbejakande extremism.
  • Upptäcka, förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Fortsätta arbetet med medborgarlöften.
  • Vidareutveckla och uppmuntra till fortsatt aktiv grannsamverkan i kommunen.

Förebyggande arbete kring våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld har tillkommit sedan förra överenskommelsen.

Gemensam bild

Regelbundna träffar parterna emellan ser Kristian Nilsson som ett slags nav för att binda samman olika "trådar" och skapa sig gemensam bild gällande eventuella insatser.

- Här kan vi resonera oss fram till hur vi ska arbeta på individ eller gruppnivå. Inte minst kriminalvården är en viktig kugge i samband med frigivning av tidigare dömda personer. Med våra sociala insatsgrupper (Laholm är ensam om detta i länet, red anm) kan vi hjälpa till med att forma ett liv fritt från kriminalitet, säger Kristian Nilsson.

I den sociala insatsgruppen möter en tidigare frihetsberövad person företrädare för olika myndigheter, som på ett eller annat sätt kan bidra med att ordna upp livet i frihet.

Stor satsning på sommaraktiviteter

Sedan ett par år tillbaka satsar Laholms kommun stort på sommarlovsaktiviteter för ungdomar.

- Det är förtjänstfullt. För det är just långvarig undersysselsättning som kan leda fel, säger kommunpolisen, samtidigt som han uppmanar skolorna i kommunen att regelbundet göra orosanmälningar och inte samla dem på hög.

Två "käpphästar"

Karin Martini, Laholms kommuns utredare inom trygghet och säkerhet, är en annan viktig kugge för att göra verkstad av överenskommelsen. Hennes "käpphästar" är framför allt Medborgarlöfte och grannsamverkan. Den förra avser trygghetsskapande insatser i kommunen och den senare vidareutveckling av och uppmuntran till grannsamverkan.

- Brottsstatistik visar att i områden med grannsamverkan har bostadsinbrotten minskat med 26 procent. Så det finns all anledning för grannar att gå samman och därmed förhindra inbrott, säger hon.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 27 juni 2018