JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Samverkansdag mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna

Publicerad 14 februari 2018

Utbildningschef Richard Mortenlind, t f verksamhetschef för kultur och utveckling Ingela Månsson och socialchef Christel Sundberg inledde onsdagens samverkansdag kring barn och ungas psykiska hälsa i Laholms kommun.

Barn och ungas psykiska hälsa blir allt sämre. Så ser det generellt ut i Sverige och Laholms kommun är inget undantag. Det visar den hittills största undersökning som gjorts inom området i kommunen. Och den upplevda ohälsan kryper ner i åldrarna.

Närmare 130 personer, företrädesvis personal inom barn- och ungdomsverksamheten, socialtjänsten samt kultur och utveckling, sammanstrålade på onsdagen på Gullbrannagården. Här presenterades undersökningen, som bygger på en studie för åren 2012-2016.

I intervjuer har barn och ungdomar svarat på hur de mår. Intervjuerna har sin tur kompletterats med enkätresultat från Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) samt regionala och nationella studier. Att den upplevda ohälsan i kommunen kryper allt längre ner i åldrarna visades tydligt när resultat från 2012 års Lupp jämfördes med 2016. 2012 var det främst tjejer på gymnasiets årskurs 2 som mådde dåligt. Fyra år senare noterades förhållandevis höga ohälsotal redan bland tjejer i grundskolans årskurs 8.

Ökade krav i skolan

- Många faktorer har bidragit till att fler mår sämre. Det handlar om ökade krav i skolan, ökade krav på fritiden om att delta i allt fler aktiviteter och helst vara bäst samt ständig uppkoppling på sociala medier och bli bedömd på det mesta, säger ungdomssamordnaren Sofia Larsson.

Ohälsotalen ökar med åldern, men enligt den övergripande undersökningen upplever mer än 90 procent att de mår bra, vilket Karin Tideman specialpedagog i Laholms kommun och en av utredarna, underströk när hon presenterade resultatet.

Tydligt mönster

Specialpedagog Karin Tideman presenterade delar av undersökningen gällande barn och ungas psykiska hälsa i Laholms kommun.

I gruppen som mår dåligt kan hon skönja ett tydligt mönster; träning och aktiviteter på fritiden minskar märkbart och ersätts med ständig närvaro på de sociala medierna. Dessutom tenderar vuxenkontakterna att minska.

Vad kan då göras för att åtgärda de växande psykiska ohälsotalen? Sara Nilsson, chef för elevhälsan i Laholms kommun och som också jobbat med undersökningen, tryckte framför allt på förebyggande arbete i samverkan med olika verksamheter. Men också återkommande uppföljning, fokus på analys av insatser och bättre kunskap om vilka resurser som finns inom kommunen.

- Där brister vi ibland, konstaterade hon.

Inspiratörer

För att inspirera och ge deltagarna mer bränsle i deras viktiga uppdrag gav föreläsarna Micke Gunnarsson och Lou Rossling tankeväckande och uppskattade exempel på förhållningssätt gentemot barn och unga. Lou Rossling plockade fram massor av upplevelser från sin tid inom förskolans värld, upplevelser och arbetssätt som i dagens ljus ter sig minst sagt fyrkantiga.

- Alla som jobbar med barn och ungdomar måste ha en stark känsla för sitt jobb, och förmåga att se individen. Full av fördomar reses barriärer i mötet med andra människor, sade hon.

Själv berättade hon om sin tidigare misstänksamhet mot tatuerade. Mötet med en tatuerad kille ändrade hennes inställning. Numera är hon nyfiken på bilderna och vad de kan berätta. Framgångsfaktorer för att motverka ohälsa handlar också, underströk hon, om civil olydnad.

- Våga ta eget ansvar även om det skulle bryta mot regelsystemet. För det är inte okej att pådyvla elever en mängd prov och mycket läxor om det visar sig att stressen ökar i skolan.

Förslag till politiker

Efter onsdagens presentation av undersökningen och grupparbete under eftermiddagen, ska avdelningschef Marie Strömberg tillsammans med avdelningschef Roland Norrman och elevhälsans chef Sara Nilsson presentera ett förslag till åtgärder för politikerna i Laholms kommun. Här ska konkretiseras och exemplifieras vardagliga insatser i vardagen, som ökar barn och ungas psykiska välbefinnande i Laholms kommun.

Eloge till Laholms kommun

Det faktum att så många samlades på Gullbrannagården såg Lou Rossling som en riktigt bra grundplåt.

- I 30 år har jag rest Norden runt och pratat om barn och ungas hälsa i åtskilliga kommuner. Sällan har jag sett en kommun som tagit ett så samlat grepp på problematiken som Laholms kommun.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 februari 2018