JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Satsning på barn och unga

Samverkar för att stödja barn och unga

Publicerad 08 oktober 2018

Företrädare för barn- och ungdomsverksamheten, kultur- och utvecklingsverksamheten samt socialtjänsten träffades för några dagar sedan för att diskutera kommande samverkanssatsningar på barn och unga.

Hängränna istället för stuprör. Med denna bild för ögonen har företrädare för barn- och ungdomsverksamheten, kultur- och utvecklingsverksamheten samt socialtjänsten tagit fram förslag till en samverkansmodell för förebyggande arbete och tidigt stöd för barn och unga i åldern 0-21 år.

Den åtråvärda hängrännan återkommer ofta när bilder skapas för att använda befintliga resurser på bästa tänkbara sätt. Kruxet är att få visionen förankrad i verkligheten, att alltid tänka helhet och inte delar av denna.

- Verksamheterna har gjort och gör oerhört mycket bra för barn och unga och samverkar på ett bra sätt i vardagen. Därom råder inget tvivel. Alla gör ett gott jobb, understryker Sara Nilsson, enhetschef för elevhälsan.

Men längre upp i hierarkin uppstår från tid till annan friktioner, den tilltänkta hängrännan blir mer av ett stuprör.

Tillsammans med Marie Strömberg, avdelningschef inom socialtjänsten, och Roland Norrman, enhetschef på kultur- och utvecklingsverksamheten, har de bland annat haft ansvaret för att ta fram förslag till en samverkansmodell med inneboende "smörjmedel" för att förebygga friktioner.

Samverkanstrappa

För att tydliggöra tankegångarna visar Sara Nilson bild på en samverkanstrappa i fyra steg, med samtal på första steget kopplat till frågeställningen "Vem vill och varför?" Det följs av samsyn (Vad bör göras?), samverkan (Vilka behövs för att utföra uppgiften?) och slutligen samhandling (Hur ska det göras och av vilka?).

- Hittills har vi varit alltför lösningsfokuserade, gått från samtal direkt till samhandling. I vårt förslag till modell plockar vi in fler moment att ta hänsyn till och reflektera över innan vi skrider till verket med en insats. Därmed skapas förutsättningar för ett än bättre slutresultat, säger Sara Nilsson.

Kommun med greppbar storlek

Hon är övertygad om att modellen kommer att fungera alldeles utmärkt i Laholms kommun. Ty kommunen har en greppbar storlek med utvecklat kontaktnät mellan de inblandande verksamheterna. Modellen, eller rättare sagt delar av den, är dock inte hämtad från en med Laholm jämförbar kommun. Intryck har tagits från Norrköping. Därtill har gruppen sneglat på Falkenberg och Halmstad.

För en tid sedan presenterades förslaget till modell för en större grupp med bland annat kommunchef Erland Björkman och biträdande kommunchef Niklas Wilsson.

- Med denna modell skapas goda förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt med fokus på samverkan och därmed ett bra slutresultat. Samverkan är också något som vi på alla sätt måste främja i det kommunala arbetet, säger Niklas Wilsson.

Fyra målområden

Barn och unga är ett av fyra målområden i Laholms kommuns strategiska kommunövergripande arbete. Övriga målområden är Hållbar tillväxt, Utbildning, näringsliv och företagsamhet samt Trygg välfärd.

Arbetet med satsningen på barn och unga har föregåtts av en omfattande utredning baserad på uppgifter om deras mående från flera olika källor bland annat elevhälsa, enkäter inom barn- och ungdomsverksamheten, Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm), socialtjänsten och laholmsnämnden.

Med utredningen som grund gav dåvarande kommunchef Peter Andreasson verksamhetscheferna för barn- och ungdomsverksamheten, kultur- och utvecklingsverksamheten samt socialtjänsten i uppdrag att beskriva hur samverkan skulle kunna ske verksamheterna emellan. I processens nästa steg bildades projektgruppen med Sara Nilsson, Marie Strömberg och Roland Norrman. De har i sin tur knutit till sig andra funktioner i gruppen.

Den 12 november redovisas projektet för presidierna med förslag till samverkansmodell för parterna.

- Vi har jobbat utifrån målsättningen att alla inblandade parter måste tänka tillsammans, inte var för sig. Det gynnar målgruppen och kommunen, poängterar Sara Nilsson.

 Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2018