JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Tre av fyra väljer Osbeck

Osbecksgymnasiet populärare än någonsin

Publicerad 17 augusti 2018

För fem-sex år sedan valde många av kommunens niondeklassare bort Osbecksgymnasiet i Laholm. Nu är det tvärtom. Skolan är populärare än någonsin. Av totalt 292 niondeklassare som gick ut i våras har så många som 73 procent (212 elever) skolan som sitt förstahandsval.

- Det är underbart roligt att vi vänt trenden. Men så har vi också målmedvetet arbetat med att stärka skolans ställning såväl bland elever som lärare, säger rektorn Carina Bruzell.

Det vikande intresset för gymnasieskolan började så smått förändras för några år sedan. När ombyggnaden av hela skolan var färdigställd inför förra läsårsstarten märktes en än tydligare uppgång. 55 procent av niondeklassarna hade Osbecksgymmnasiet som sitt förstahandsval. Årets söktryck överträffade alla förväntningar. Intresset har aldrig varit så stort sedan det fria skolvalet infördes.

Skjuts för yrkesprogram

De högskoleförberedande programmen, samhälle och ekonomi, är liksom tidigare de mest populära med 36 respektive 35 sökande. Men i år har även de yrkesförberedande programmen fått en skjuts. Industriprogrammet, som något år inte hade en enda sökande, har nu 13 och fordonsprogrammet 12. På elprogrammet är samtliga 16 platser fyllda.

För rektorn känns det som en extra sporre att just industri- och fordonsprogrammet åter lockar elever. Möjligen beroende på att ungdomarna fått upp ögonen för den ljusa arbetsmarknadsprognos som förutskickas.

Många förändringar

Samtidigt lyfter rektorn de många förändringar som skett innanför skolans skal. Numera möter eleverna en fräsch och ombyggd skola, skolledningen har jobbat målmedvetet med att alla elever ska känna att de bedöms på lika villkor och att de äger sin egen kunskap.

- Skolans personal är också mycket kompetent och engagerad samtidigt som vi fortlöpande satsar på kompetensutveckling för att följa med i forskning och samhällsutveckling, säger rektorn.

Hon nämner också personalens förhållande till olika lärsituationer. All undervisning behöver inte nödvändigtvis ske i klassrummet. I vissa sammanhang kan andra platser vara väl så bra, inte minst för att skapa ett större mått av verklighetsanknytning mellan undervisning och praktisk användning av kunskaperna.

Förebild

Av skolans drygt 40 lärare är sju förstelärare. Skolledningens satsning på dem handlar framför allt om ämnesutveckling.

- Härvidlag har vi varit lite av förebild för andra skolor, säger Carina Bruzell.

Investering i elevhälsan

Till trivseln och intresset för Osbecksgymnasiet bidrar också, understryker hon, "investeringen" i elevhälsan. Numera är denna förstärkt med en kurator, som tillsammans med övriga i teamet jobbar förebyggande. Att det alltid finns någon att vända sig till är mycket uppskattat bland eleverna.

- Tillsammans har dessa faktorer bidragit till att skolan har fått ett mycket bra rykte bland såväl elever som lärare, säger rektorn.

Fördelning av sökande

Högskoleförberedande program

  • Ekonomi 36 sökande
  • Natur 27 sökande
  • Samhälle 35 sökande
  • Teknik 20 sökande

Yrkesförberedande program

  • Barn och fritid 12 sökande
  • El 16 sökande
  • Fordon 12 sökande
  • Hotell och turism 8 sökande
  • Industri 13 sökande

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 augusti 2018