JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Utredning beachvolleyboll

Utredning beachvolleyboll

Publicerad 30 januari 2018

Den internutredning som kommunen gjort rörande sommarens beachvolleybollturnering och cykelfestival är slutförd.

Nedan visas utredningens mest sammanfattande delar.  

”Under hösten och vintern 2017-2018 har det framkommit brister i samband med att kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet var medarrangörer respektive på egen hand arrangerade en beachvolleybollturnering och en cykelfestival sommaren 2017. Det är överträdelser som är återkommande vilket innebär att kommunen måste säkerställa att styrdokument följs, särskilt inom besöksverksamheten. Kostnaden för evenemangen har visat sig bli avsevärt högre än vad som budgeterades, avtal saknas och kultur- och utvecklingsnämndens (KUN) delegationsordning har överträtts. Vidare har ett fall där brott misstänks polisanmälts.” Polisanmälan rör oklarheter kring inköp av en cykel.

”Åtgärder på både lång och kort sikt kommer vidtas med anledning av händelsen. Det kommer att utredas hur kommunen kan arbeta för att skapa medvetenhet i de frågor som hanteringen visar brister inom. Bland annat handlar det om beslutsvägar, delegation och riktlinjer som ska följas. Uppdragsbeskrivningen för turismenheten behöver troligtvis förtydligas. Styrning, ledning och mandat behöver bli tydligare.”

Dessutom fastslås i utredningen att ”… bör såväl kultur- och utvecklingsnämnden som kommunledningskontoret utreda hur rättssäkerheten ska stärkas, inte minst för att motverka korruption.”

Via länk på denna sida kan du läsa hela utredningen. Här finns också länkar till de bilagor som nämns i utredningen. 

Därutöver redovisas kostnaderna för Cykelfestivalen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 januari 2018