JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Val i kommunfullmäktige

Cronqvist tillbaks som ks-ordförande

Publicerad 18 december 2018

På 2018 års sista fullmäktigemöte valdes Erling Cronqvist (C), till kommunstyrelsens ordförande, Roland Norrman (M), till kommunstyrelsens vice ordförande, och Kjell Henriksson (S), till kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Erling Cronqvist (C) är tillbaka som kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun. Men det var ett bra tag sedan och under en kort period, 2005-2006. Återkomst blir det också på posten som vice ordförande. Roland Norrman (M) intar nu samma ämbete som han hade under perioden 2003-2006.

Inom borgerligheten i Laholms kommun har det varit kutym att det största partiet tilldelas posten som kommunstyrelsens ordförande. Vid 2006 års val passerade Moderaterna med råge Centern och blev det största borgerliga partiet i kommunen. Därmed tappade Centern en position som partiet innehaft alltsedan kommunsammanslagningen 1974. Fram till valet 2018 bibehöll Moderaterna ställningen som det största borgerliga partiet.

Återtog historisk roll

Höstens val ledde till att Centern återtog sin historiska roll. Det skilde dock inte mer än 158 röster till Moderaterna. Men fullt tillräckligt för skifte på tronen. Därmed kommer Erling Cronqvist att leda kommunstyrelsen under kommande mandatperiod 2019-2022. Under åren med moderatstyre har han varit kommunstyrelsens vice ordförande.

Kjell Henriksson (S) bibehåller sin post som andre vice ordförande och är därmed inne på sin tredje mandatperiod.

Många val i kommunfullmäktige

Mandatperioden inleds den 1 januri 2019. Inför denna förrättades en mängd val till nämnder och styrelser på årets sista fullmäktigemöte med Jonas Hellsten (M) som ordförande för församlingen.

Kommunstyrelsen

Förutom ovan nämnda kommunråd består kommunstyrelsen också av:
Angeline Eriksson (C), Eric Semb (M), Lars Gustafsson (KD), Bertil Johansson (LP), Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak (SD).

Ersättare

Bo Brink (C), Christer Sjöberg (M), Charlotta Alsbjer (C), Eva M Larsson (MP), Margareta Jonsson (L), Annita Asplid (S), Bo Erlandsson (S), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Mikael Kahlin (MED).

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämden leds av Maria Bronelius (C) med Maryam Barkadehi (M) som vice ordförande och Bo Tengqvist (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Therese Norrman (M), Gunilla Waldeman (C), Jan Gottfriedson (L), Annita Asplid (S), Martin Lönnstam (MED) och Anita Folden (SD). 

Ersättare

Fredrik Lindqvist (C), Angela Johansson (M), Johan Johansson (M), Helene Nilsson (KD), Jessica Andersson (LP), Nils-Erik Johansson (S), Lennart Svensson (V), Ida Hård (SD) och Helge Wigforss (SD).

Kultur- och utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden leds av Ove Bengtsson (C) med Angela Magnusson (M) som vice ordförande och Magnus Johansson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter:  
Elvis Begic (L), Kerstin Lindqvist (C), Magnus Johansson (S), Birgitta Fritzon (S), Bertil Johansson (LP), Thomas Lövenbo (SD) och Gunnar Wiik (SD). 

Ersättare

Kent-Ove Bengtsson (MP), Sten Candell (M), Ingrid Sjöberg (M), Jörgen Nilsson (KD), Karl-Fredrik Tholin (S), Jeanette Örenmark (S), Abdul Hakim Alzoubi (S), Jan Norrman (MED) och Anna Nylander (SD).

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden leds av Knut Slettengren (M) med Gudrun Pettersson (C) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: 
Sverker Johansson (C), Kennet Gertsson (M), Siv Pålsson (S) och Mikael Sandén (SD).

Ersättare

Lena Jogersten (M), Lamis Al Nouri (C), Margareta Lindgren (MP), Christian Wahl (M),  Leif Sunesson (S), Lars-Inge Johansson (LP) och Birger Bäkmark (SD).

Socialnämnd

Socialnämnden leds av Kenneth Camitz (M) med Majvor Persson (C) som vice ordförande och Kristina Jönsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Anna-Lena Emilsson (C), Sara Unosson (KD), Marit Schwerin (M), Lena Åkesson (TRP), Rosita Antonsson (S), Micael Eliasson (S), Lars-Göran Jarl (SD) och Ann-Heléne Djivjak (SD). 

Ersättare

Nura Muhamedbegovic (L), Harriet Einerborg (C), Boel Göransson (C), Håkan Hallberg (M), Gunilla Karlsson (M), Elsie Henriksen (TRP), Valentina Johansson (S), Crister Forsman (S), Ebba Ozolins (V), Mona Eriksson (MED) och Birger Bäkmark (SD)

Valnämnd

Valnämnden leds av Ingrid Sjöberg (M) med Ingela N Eriksson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Håkan Hallberg (M), Siv Påhlsson (S) och Ingmar Rundberg (SD). 

Ersättare

Gunilla Karlsson (M), Gunnel Ström (C), Fredrik Lindqvist (C), Kristina Jönsson (S) och Peter Berndtson (SD). 

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden leds av Erling Cronqvist (C) med Roland Norrman (M) som vice ordförande. Ordinarie ledamot är också Kjell Henriksson (S).

Ersättare

Angeline Eriksson (C), Eric Semb (M) och Annita Asplid (S).

Arvodesberedning

Arvodesberedningen leds av Maria Bronelius (C) med Eric Semb (M) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande. 

Övriga ledamöter:
Margareta Jonsson (L), Ove Bengtsson (S) och Ingmar Rundberg (SD).

Ersättare:

Boel Göransson (C), Christer Sjöberg (M), Arne Bengtsson (TRP), Annita Asplid (S) och Peter Berndtson (SD).

Revisorer

Kommunrevisionen leds av Lillemor Landén-Vepsä (S) med Tommy Jacobsson (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: 
Gert Eriksson (C), Bo Fritzson (C), Patrik Appelquist (S) och Kristian Einarsen (MED).

Laholmsbuktens va-nämnd

Laholmsbuktens va-nämnd är ett gemensamt organ för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för nämnden alternerar mellan de båda kommunerna. Under mandatpersioden 2015-2018 höll en företrädare för Halmstads kommun i klubban. Kommande mandatperioden innehas sysslan av Roland Norrman (M) Laholms kommun.

Mickael Kalnak (S) har också en ordinarie plats i nämnden.

Ersättare

Gunnar Gullander (C) och Andreas Thid (S).

Gemensam överförmyndarenämnd

Laholms kommun ingår i en gemensam överförmyndarenämnd som också omfattar Halmstads, Hylte och Båstads kommun. 

Till detta gemensamma organ nominerade kommunfullmäktige Angela Johansson (M) som vice ordförande och Monica Yngvesson (S) som hennes ersättare.

Gemensam nämnd för hemsjuk- vård och hjälpmedel i Halland

Ordinarie ledamot är Margareta Svensson (MED) med Anna-Lena Emilsson (C) som ersättare.

Patientnämnden Halland

Ordinarie ledamot är Kristina Jönsson (S) med Anne-Lis Gemhagen (M) som ersättare.

Laholmshems styrelse

Laholmshems styrelse tillträder i samband med årsstämman i vår. Efter stämman leds denna av Roland Gottfridsson (C) med Jerker Jacobsson (M) som vice ordförande. 

Övriga ledamöter: 
Jan Erik Eriksson (C),Thor Gunnar Bjelland (M), Ove Bengtsson (S), Bertil Johansson (LP) och Lars-Göran Jarl (SD).

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB tillträder i samband med årsstämman i vår. Efter stämman leds denna av leds av Roland Gottfridsson (C) med Jerker Jacobsson (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: 
Jan Erik Eriksson (C),Thor Gunnar Bjelland (M), Ove Bengtsson (S), Bertil Johansson (LP) och  Lars-Göran Jarl (SD).

Val av fullmäktige och ersättare i Södra Hallands kraftförening

Johan Johansson (M), Bert Lindberg (M), Ove Bengtsson (C), Sven Svensson (C),  Majvor Persson (C)  Kjell Henriksson (S), Kristina Jönsson (S), Ove Bengtsson (S),  Ingmar Rundberg (SD) och Martin Lönnstam (MED). 

Ersättare

Gunilla Karlsson (M), Angela Johansson (M), Gunnel Nilsson (C), Angeline Eriksson (C), Thor Gunnar Bjelland (M), Annita Asplid (S), Nils-Erik Johansson (S), Jonas Påhlsson (S), Peter Berndtson (SD) och Gerry Olsson (MED).

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 december 2018