JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2018 / Visionsmöte om Knäred

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Knäred med sikte på år 2035

Publicerad 05 oktober 2018

Översiktsplanerare Linda Svederberg presenterar utvecklingsprogrammet Vision Knäred på ett allmänt möte måndagen den 15 oktober.

Vision Knäred, med siktet inställt på år 2035, är ett omfattande dokument som planeringskontoret på Laholms kommun arbetat fram. Måndagen den 15 oktober klockan 18.30 presenteras det på ett allmänt möte på Smedjebacken.
- Då hoppas vi att det kommer många ortsbor som ger sin syn på visionen, säger översiktsplanerare Linda Svederberg på Laholms kommun.

Visionen tar avstamp från kommande tågstopp på orten, något som väntas bli verklighet inom de närmaste åren. Allra senast 2025. Hur kommer denna förändring att påverka ortens utveckling fram till år 2035? Frågan ställdes på ett allmänt möte i Knäred förra hösten.

Sverigeförhandlingen på lokal nivå

Sedan dess har företrädare för kommunen, Region Halland, Trafikverket och Laholmshem i olika sammanhang tittat på ortens potentiella utvecklingsmöjligheter. Att de finns råder inga delade meningar om. Men de kommer knappast neddimpande från himlen. Tågstopp måste mötas med planering. Härvidlag har det synsätt som är bärande i Sverigeförhandlingen (gäller de framtida höghastighetstågen) applicerats lokalt. Orter där höghastighetstågen ska stanna har avkrävts genomarbetade planer för hur dessa ska ta dra nytta av kommande tågstopp.

Lite av samma tänk har genomsyrat Region Hallands ingång till den infrastrukturella satsningen med kommande tågstopp i Knäred och Veinge. Laholms kommun har ombetts svara upp med planer för orternas förväntade utveckling. Här är Knäred först ut. Visionen ”stationsort nära naturen” har varit på remissrunda i kommuns nämnder, passerat kommunstyrelsen och ligger på fullmäktiges bord antingen i november eller december.

- Kommunens roll är att skapa förutsättningar för den målbild som visionen stakar ut. Det handlar exempelvis om tillgång till mark för bebyggelse och insatser som ger kraft åt besöksnäringen. Vi blir en slags katalysator, säger Linda Svederberg.

Nära till naturen

Visionen för Knäred tar fasta på ortens närhet till naturen, att det framöver blir enkelt att resa kollektivt från och till samhället och dess potential för att utveckla besöksnäringen. Utbyggnaden av samhället ska företrädesvis ske runt nuvarande centrumbildning för att stärka och komplettera denna.

- Närheten till naturen öppnar för många och varierande rekreationsmöjligheter. Men det måste också finnas rekreation i vardagen, kortare promenadstråk i samhället som lockar när exempelvis arbetsdagen är slut. Gång- och cykelvägar behöver också utvecklas, säger hon.

Uppsats om Knäreds utveckling

Axel Lönnqvist, student vid Lunds universitet, har också varit involverad i arbetet med visionen. Han skriver en mastersuppsats om planering och platsutveckling med fokus på Knäred. I denna beskriver han en ny identitet för orten där landsbygden ges en annan roll än dagens.

- Identiten finns i det omgivande landskapet och den natur som Knäred erbjuder. Med en utvecklingsstrategi som kretsar kring turism får folk anledning att besöka Knäred och orten, varvid den växer med turismen som drivkraft, säger Axel Lönnqvist.

Turistintresset för orten kopplar han inte enbart till årets ljusare del. Med en stugby och ett skidområde i närheten av samhället skapas attraktionskraft även vintertid, resonerar han, och ser möjligheten att ta med skidorna på tåget, hoppa av i Knäred och ge sig ut i backarna.

Via länk på denna kan du ta del av Visionsprogrammet för Knäred.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018