JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Ängstorps reningsverk invigt

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ängstorp klarar avloppsvatten från 50 000 personer

Publicerad 04 oktober 2019

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad, Johan Olsson Swanstein (M) och kollegan i Laholm, Erling Cronqvist (C), förrättade invigningen av Ängstorps reningsverk i Laholm.

Från start till mål tog det 13 år. Förvaltningschefen på Laholmsbuktens VA, Mattias Leijon, har varit med under hela tiden. På fredagen var han en av flera talare vid invigningen av Ängstorps reningsverk i Laholm, som byggts om för 98 miljoner kronor. Med ombyggnaden har verket nu kapacitet att ta emot avloppsvatten från cirka 50 000 personer.

Resan har varit allt annat än enkel. Omhändertagande av avloppsvatten är en komplicerad procedur. Förenat med krav på minskad miljöbelastning har arbetat tagit sin tid. När man dessutom tvingades tänka om i frågan om placering rann åren iväg.

Med driftsatta förändringar sedan någon månad och ianspråktagna överföringsledningar från Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand samlades alla inblandade parter till fredagens ceremoni.

Handslag för samarbete

Under överseende av projektledare Michael Carlsson och förvaltningschef Mattias Leijon tog Johan Olsson Swanstein och Erling Cronqvist ett handlsag på samarbete över kommungränsen.

Traditionell bandklippning stod dock inte på programmet. Ägarna, Laholms och Båstads kommun representerade av kommunstyrelseordförandena Erling Cronqvist (C) och Johan Olsson Swanstein (M), valde istället rejäl handskakning framför kamerorna. En symbolisk handling för ett vidgat samarbete över kommungränsen.

- Detta är ett bra exempel på det samarbete som vi förmodligen kommer att se mer av framöver, sade Båstads kommunstyrelseordförande Johan Olsson Swanstein.

Bebyggelsemässigt har kommunerna också närmat sig varandra, inte minst sedan tillkomsten av Båstads nya järnvägsstation. Ömse sidor kommungränsen växer nu nya bostadsområden fram.

Dimensionerad för 50 000 personer

Från dessa och all annan bebyggelse norr om Hallandsås i Båstads kommun samt merparten av Laholms kommun, undantaget kommunens östra delar, leds nu avloppsvatten till Ängstorp. Anläggningen är dimensionerad för att ta emot avloppsvatten från 50 000 personer, och således anpassad för en kraftig samhällsutbyggnad.

Med driftsättningen av Ängstorps reningsverk togs Hedhuset ur bruk liksom reningsverket i Öringe. På sikt avvecklas också anläggningen i Veinge.

Fick tänka om

I takt med ökad befolkning och allt strängare krav på rening började ägarna till Hedhuset, Laholms och Båstads kommun, hösten 2006 diskutera utbyggnad av denna gemensamma anläggning.  Men det stötte på patrull. Länsstyrelsen sade bestämt nej till förslaget att exploatera mark på närliggande naturreservat, vilket behövdes för expansionen.

Ägarna tvingades tänka om och vände blicken mot Ängstorp och utbyggnad av detta verk. Här satte inget naturreservat käppar i hjulet för ianspråktagande av mer mark. Under projekttiden visade det sig emellertid att området räckte till. Fler bassänger behövdes inte.

- Vi såg möjligheten till ökad vattennivå i befintliga bassänger. Kombinerat med sofistikerad slipning av reningsprocessen behövde vi inte fler bassänger, säger Anders Ekström vd för va-ingenjörerna/Veolia Water Technologies, entreprenadföretaget som svarat för anläggningens ombyggnad.

En normal dag belastas verket med avloppsvatten från motsvarande 26 000 personer. Sommartid, och särskilt då under tennisveckorna i Båstad, ökar belastningen till mellan 35 000 och 40 000 personer. Kapacitetstaket är ändå avlägset.

Totalkostnad 163 miljoner kronor

Eftersom Hedhuset tagits ur drift har överföringsledningar, anslutna till två pumpstationer, byggts på sträckan mellan Skummeslövsstrand och Laholm. Ledningarna kostade 48 miljoner kronor och pumpstationerna 17 miljoner kronor. Totalkostnaden för hela projektet blev därmed 163 miljoner kronor.

En kostnad som delas lika mellan Laholms och Båstads kommun. Båstads kostnad för den dagliga driften baseras på flödet till anläggningen.

- Med utbyggnaden av Ängstorps reningsverk har vi fått en riktigt bra anläggning. Att vi slapp ta i anspråk mer mark för kapacitetshöjningen var ett stort plus. Ett annat är de möjligheter som nu yppas för användning av det havsnära området vid Hedhuset när större delen av anläggningen rivs, säger Roland Norrman (M), ordförande för Laholmsbuktens VA.

Text och bild: Lars Ingemarson

--------------------------------------------------------------------------------------

 Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Rent vatten och sanitet

 

 

Hållbara städer och samhällen

 

 

  

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 4 oktober 2019