JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Cykelstråk i Knäred och Veinge

Kartlägger gång- och cykelstråk i Knäred och Veinge

Publicerad 11 september 2019

Hur ska ett tryggt och säkert gång- och cykelstråk utformas mellan den gamla stationen i Knäred och ortens centrala delar? Det håller David Lindvert och Kristoffer Persson på att undersöka bland annat med cykeltur på orten.

Hur ska gående och cyklister på ett tryggt och smidigt sätt ta sig till planerade hållplatser i Knäred och Veinge när tågen börjar stanna på orterna? Det kommer två trafikplanerare från konsultföretaget Ramboll att ge svar på innan året är slut.

Med hopfällbara minicyklar i bilbagagen gästade på tisdagen Kristoffer Persson och David Lindvert orterna. Väl vanda vid hanteringen av tvåhjulingarna gjordes de omgående färdig att tas i bruk. Iklädda grönlysande västar och cykelhjälmar trampade så trafikplanerarna runt i samhällena för att kartlägga lämpliga gång- och cykelstråk till och från de planerade hållplatserna. Orterna var inte helt obekanta eftersom det fysiska besöket föregåtts av djupdykning i ortskartor.

- Kartmaterialet gav oss en bra bild av orternas utbredning, struktur, vägnät och höjdskillnader. Men kartor i all ära, upplevelsen av platsen blir en annan när man själv cyklar runt. För att inte tala om trafiken och hur den uppfattas från cykelsadeln.

Gatu- och cykelnät på en karta kan också till viss del vara missvisande för hur folk tar sig runt. Oansenliga småvägar och stigar kan i en del fall vara centrala förbindelseleder mellan olika stråk. Sådant får man också bättre grepp på när man är på plats, resonerar Kristoffer och David.

Gång- och cykelstråk i samhällena

Fokus för inventeringen i såväl Knäred som Veinge är gång- och cykelvägar till de planerade hållplatserna. Men trafikplanerarna ska också se över andra viktiga gång- och cykelstråk i samhällena. Det handlar om koppling mellan nya och befintliga bostadsområden till orternas centrala delar samt till frilufts- och skolområden. Här kommer också ett av målen i den Globala hållbarhetsutvecklingen in i bilden, mål 10 om minskad ojämlikhet.

- Kommunens ambition är att barn och unga ska kunna ta sig runt i samhällena på ett tryggt och säkert sätt, säger Marie Gunnarsson, miljöstrateg på Laholms kommun.

Del i större utvecklingsarbete

Rambolls kartläggning är en del i det utvecklingsarbete som Laholms kommun jobbar med på de båda orterna inför kommande tågstopp. Förutom gång- och cykelstråk planeras det också för nya bostadsområden. Tågstopp i sig anses nämligen inte generera den utveckling som kommunen vill uppnå på orterna. Mer måste till för att öka attraktiviteten.

- Just därför har vi tagit fram visionsplaner som visar hur orterna kan utvecklas. Men vi jobbar också konkret med förslag till åtgärder som på olika sätt lyfter dem. Skapandet av en infrastruktur som minskar vår påverkan på klimatet är en viktig del i detta, säger Linda Svederberg, planeringschef på Laholms kommun.

Små och stora insatser

Innan året är till ända kommer Kristoffer Persson och David Lindvert att presentera sina förslag till åtgärder, små som stora.

- Här och var kan det mycket väl bli tal om små insatser som underlättar och gör det tryggare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig runt. Men såväl i Knäred som Veinge finns en tydlig barriär, som delar samhällena och tillgängligheten till kommande hållplatser för tågen. I Knäred är det Lagan, i Veinge järnvägen, säger David Lindvert.

Avskilt körfält saknas för cyklister på bron över Lagan i Knäred. 

Planer finns på att åtgärda detta. I Knäred genom en gång- och cykelbro över Lagan till det bostadsområde som Laholmshem planerar för – platsen för den gamla handelsträdgården. I Veinge genom bro över eller tunnel under spårområdet.

Förslagen från konsultföretaget landar så småningom på politikernas bord för bedömning av vilka åtgärder som ska genomföras inför det tågstopp som invånare på de båda orterna länge slagits för.

Text och bild: Lars Ingemarson

--------------------------------------------------------------------------------------

 Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Minskad ojämlikhet

 

 

Bekämpa klimatförändringarna

 

 

 

   

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 september 2019