JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Danske Torpare

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Danske Torpare

Publicerad 03 mars 2019

I Laholms kommun finns runt 800 danskägda fritidshus. Ett nittiotal av dessa ägare fick på lördagen information om bygglov, avfall och vatten & avlopp, under ett möte i Knäreds bygdegård.

De flesta av alla danska ägare av fritidshus i Laholms kommun är medlemmar i den danska föreningen Danske Torpare. När frågan kom var inte Laholms kommun sena att tacka ja till att arrangera ett möte med danskarna för att informera om och diskutera angelägna frågor som medlemmarna har. Och många frågor blev det.

Efter att kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist hälsat välkomna inledde biträdande kommunchef Niklas Wilsson med en allmän information om kommunens och inlandets utveckling och möjligheter. När han pratade om kommunens förträffligheter kom han på sig själv…

- Jag står visst här och försöker sälja på er något ni redan har köpt!

Och i den positiva andan fortsatte mötet.

Bygglov

Bygglovshandläggare Mickael Abrahamsson gick igenom några av de grundläggande reglerna för hur man får och inte får bygga. På fråga om man får bygga ett Attefallshus på gränsen mellan två tomter, som i det här faller dessutom ägs av samma person, fick vi besked om att det får man inte. Ett Attefallshus per fastighet gäller och det ska placeras 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen godkänner närmre. Och det kan man tänka sig att han gör i det här fallet.

Vatten & avlopp

Danskarna gavs en tydlig och informativ beskrivning av regelverk och tips kring brunnar, vattenprov och enskilda avlopp av miljöhälsoinspektör Lina Johansson och miljöchef Patrik Eriksson. Mycket styrs av nationella regler för alla Sveriges kommuner. Efter diverse trekammarbrunnar, slamavskiljare, sjunkbrunnar och stenkistor flyttade mötets fokus över till kommunens nya system för återvinning.

Avfall

Avfallsingenjör Eva Aronsson och avfallsstrateg Lotta Wolf fick trots en grundlig presentation en hel del bra och kluriga frågor rörande det nya källsorteringssystem som under hösten införts för kommunens åretruntboende och snart även ska omfatta fritidshusen. Fritidshusabonnemangen gäller sommarhalvåret och på frågan från publiken om det går att ha ett abonnemang bara för vinterhalvåret blev det nobben. Möjligen kan det komma att tas under övervägande om det finns ett rimligt antal intressenter för en sådan lösning.

Några fritidshusägare har problem med att turister(?) kastar sopor i deras kärl. Vad händer om de inte sorterar på rätt sätt och kärlen inte töms av den anledningen? Svaret blev inte helt överraskande att det är fastighetsägaren med abonnemanget som är ansvarig för sina kärl och hur väl sorterat matavfall och förpackningarna är. Eva Aronsson lovade att undersöka möjligheten att ha någon form av lås på kärlens lock.

Avrundning

Danske Torpares samordnare Victoria Lindtner avrundade mötet i berömmande ordalag för den fina välvilja och service som kommunens tjänstemän och politiker visar till hennes medlemmar. På utsatt tid, efter två och en halv timme, avslutade Erling Cronqvist tillställningen med att tacka danskarna för ett bra möte och lovade fler kommande möten i samma anda.

Text och bild: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 3 mars 2019