JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Företag måna om teknikcollege

Teknikcollege - viktigt för företag och skola

Publicerad 01 april 2019

Ingela Månsson och Mats Franzén bredvid tavlan på Osbecksgymnasiet som visar vilka företag som Osbeckgymnasiet har ett nära samarbete med, bland annat teknikcollege.

Att tillverkningsföretagen i Laholms kommun är måna om Osbecksgymnasiets roll som teknikcollege råder det ingen som helst tvekan om. Tillsammans samlade de in 88 000 kronor för att säkerställa att det även fortsättningsvis finns en processledare i länet som stöttar kommunerna i teknikfrågor, hjälper till vid certifiering och håller i länets regionala grupp för teknikcollege.

Teknikcollege kan sägas vara en form av kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Upplägget bygger på ett nära samarbete med företagen med målet att utforma utbildningarna så att de passar industrins framtida behov.

I dagsläget finns 150 certifierade utbildningsanordnare i landet, en av dessa är Osbecksgymnasiet som alltsedan 2010 varit certifierat. Nu står skolan inför en omcertifiering för perioden 2019-2024.

Synas i sömmarna

Den 9 maj synas skolan i sömmarna. En central delegation från teknikcollege besöker skolan för att titta närmare på om denna uppfyller de åtta kvalitetskriterier som ligger till grund för fortsatt certifiering.

- Det klarar vi utan problem, säger Mats Franzén, samordnare på Osbecksgymnasiet för skola och arbetsliv.

Han säger det utan att darra på manschetten, och hänvisar till det mycket nära samarbete som skolan har med tillverkningsföretagen och skolans medvetna satsning på att bibehålla sitt teknikcollege.

- Under årens lopp har samarbetet utvecklats och blivit en viktig del för ungdomarnas anställningsbarhet och företagens kompetensförsörjning.

Teknikcollege - angeläget för företagen

Att företagen är angelägna om att bibehålla Osbecksgymnasiet som teknikcollege, visar inte minst deras ekonomiska stöd till en för länet gemensam processledare. För att bekosta tjänsten, som ska vara minst halvtid, har de ingående kommunerna - Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg – vardera förbundit sig att avsätta 50 000 kronor per år. Beloppet är dock otillräckligt för att finansiera tjänsten fullt ut. Därför föreslogs att företagen i respektive kommun skulle bidra med en krona per invånare. För Laholms vidkommande drygt 25 000 kronor, men det blev avsevärt mer än så, 88 000 kronor.

- Det visar verkligen hur måna företagen är om att bibehålla teknikcollege, säger Mats Franzén.

Mellanskillnaden, 63 000 kronor, disponeras av den lokala styrgruppen för teknikcollege i kommunen, vilken består av sex företagare och fem representanter för skolan.

Omfattar tre program

I dagsläget omfattar teknikcollege tre program, fordons- och transport-, industritekniska- och teknikprogrammet, av skolans tolv nationella program.

- Som elev på teknikcollege läser man 300 poäng utöver de 2 500 som gäller för ett vanligt program under den treåriga studietiden. Därmed skaffar sig eleverna en riktigt bra start inför yrkeslivet, säger Ingela Månsson, avdelningschef utbildning inom kultur- och utvecklingsverksamheten.

Samtidigt understryker hon att yrkesförberedande program ingalunda har en inlåsningseffekt. Med förstärkning i vissa ämnen öppnas dörren för fortsatta studier på högskole- eller universitetsnivå.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 april 2019