JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Företagsklimatet i kommunen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Oförändrat företagsklimat i kommunen

Publicerad 21 maj 2019

Företagarnas upplevelse av företagsklimatet i Laholms kommun förefaller ha stabiliserats. Ty i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner ligger Laholms kommun i stort sett på samma nivå som i fjolårets undersökning. På skalan 1-6 får Laholm "betyget" 3,46 som sammanfattande omdöme.

Det är marginellt lägre jämfört med 2018 års resultat, 3,5. Då som nu har cirka hälften av de tillfrågade företagarna svarat, i år 86 av 179.

Uppfattning bekräftades

När undersökningen offentliggjordes tidigt på tisdagsförmiddagen dök Laholms kommuns näringslivschef Peter Severin Larsson ner i materialet. Ganska omgående bekräftades vad han tidigare fått tydliga signaler om från företagarhåll; handläggningstiderna måste förändras och dialogen mellan kommun och företagare förbättras.

- Det är också vad vi jobbar med inom vårt treåriga näringslivsprojekt, vars primära syfta är att förbättra kommunen företagsklimat, säger han.

Ska klättra

Målet är att Laholms kommun ska klättra rejält på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landets kommuner. Var Laholms kommun placerar sig på denna avslöjas först i slutet av september.

För att klättra måste det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen bli bättre. Parametern bygger i sin tur på resultatet av frågor gällande kontakter med kommunen, attityder till företagande, kommunens myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företagande.

- Undersökningen som offentliggjordes på tisdagen är mer intressant än själva rankingen. För det är ju resultatet av svaren på frågorna som indikerar vad vi ska jobba med för att bli bättre, säger Peter Severin Larsson.

Som tidigare sagts är skillnaden mellan det sammanfattande omdömet för åren 2018 och 2019 marginellt. I många fall gäller det även svaren i frågebatteriet.

Stort tapp

Jämförs dessa med kommunens toppår 2010-2012 blir däremot bilden en annan. Företagarnas upplevelse av kommunpolitikernas attityd till företagande har sjunkit drastiskt, från 4,4 på den sexgradiga skalan till 3,4. Bilden är närmast identisk när det gäller företagarnas upplevelse av tjänstemännens attityd till företagande.
En förklaring till detta kan vara upplevda otydligheter kring planarbetet, resonerar Peter Severin Larsson.

- Det kan handla såväl om förfarandet i planarbetet som om politikernas beslut i planfrågor. Därför är det viktigt att vi får till en bättre dialog mellan berörda parter.

Jämfört med övriga Hallandskommuner tar Laholm en mittenposition. Falkenberg är i särklass bäst med 4,1 i sammanfattande omdöme. Hylte hamnar på 3,7, Varberg på 3,5 samt Halmstad och Kungsbacka på 3,4.

SKL:s undersökning

För en tid sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting sin undersökning gällande företagsklimatet i kommunerna, Löpande insikt. Här tillfrågas företagare som varit i kontakt med kommunen under senare tid. Även i denna kritiserade företagare i Laholms kommun handläggningstiderna.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 maj 2019