JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Högtidsdag för utbildningschef

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Föreläsningsdag för skolpersonal

Publicerad 13 augusti 2019

Utbildningschef Richard Mortenlind inledde den gemensamma startdagen inför det nya läsåret. Under en heldag erbjöds all grundskolepersonal intressanta och tankeväckande föreläsningar.

Sverige har 18 nationella helgdagar. Laholms kommuns utbildningschef, Richard Mortenlind, har ytterligare två: dagen då all grundskolepersonal samlas inför läsårsstarten och motsvarande dag för förskolepersonal.

Med en dryg vecka kvar till ett nytt läsår inledde han en av dessa personliga högtidsdagar inför drygt 400 anställda, på tisdagen bänkade i Gullbrannagården.

Epitet högtidsdag sätter han på sammankomsten eftersom all grundskolepersonal ges möjligheten att träffas och lyssna till föreläsningar som på olika sätt – i större eller mindre omfattning – knyter an till skolans verksamhet.

- Det är också en dag då gamla och nya kolleger kan träffas, man pratar skola och kan knyta nya band till gagn för verksamheten, säger han, och fortsätter:

- Och det är just det vi strävar efter och vill uppnå, att utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska vara i ständig utveckling för att möta dagens och morgondagens kunskapsbehov.

Tillsammans

Temat för årets sammankomst, Tillsammans, var detsamma som i fjol, men med ett betydligt bredare innehåll. Skolan sattes i ett större perspektiv med utbildning som en del av den samhälleliga förändringen på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

- Vi måste vara öppna för och fånga omvärlden och se skolans roll i denna, understryker utbildningschefen.

Inte minst förändringar i kommunen kopplade till politiskt beslutade mål och visioner berör skolan och dess verksamhet. För att belysa detta inleddes dagen med en redogörelse och beskrivning av kommunens fyra målområden: 1)barn och unga, 2) samhällsplanering, 3) utbildning, näringsliv och företagsamhet samt 4) trygghet och folkhälsa. Som en röd tråd löper begreppet hållbarhet. Koppling till de globala hållbarhetsmålen visualiserades också på scenen, 17 staplade kuber med "God utbildning för alla" på pyramidens topp.

Strateger för respektive målområde gav en kortfattad bild av vad som hittills gjorts och vad som väntar framöver.

Föreläsningar med brett perspektiv

Med gemensamt avstamp i Laholms kommuns utveckling skingrades deltagarna till olika föreläsningar. Det pratades om regional skolutveckling, digitalisering, hållbarhet, sociala risker, källkritik och FN:s barnkonvention.

Sju sätt att äga världen

Kritiskt betraktande av omvärlden och utvecklingen, det förhållningssättet hoppas Anderas Ekström att fler blir en del av. 

De som valde Gullbrannagårdens stora samlingssal under ett av förmiddagens pass fick en lektion i hur man kan äga världen på sju olika sätt, serverad av journalisten och författaren Andreas Ekström.

Absoluta sanningar gick igen därifrån med, det var inte heller hans avsikt att leverera. Men väl frågeställningar att bära med sig och reflektera över. Som exempelvis varför vi okritiskt accepterar globala aktörers kontroll över vår tid, pengar, filterbubblor och mer eller mindre uttalade ambition att ta över nätneutraliteten.

Nätets neutralitet ser han som en avgörande demokratisk fråga. Ägs det av penningstarka aktörer är risken stor att de styr och avgör vilken information som ska spridas. För att belysa ett sådant tänkt scenario, satte han strålkastarljuset på kommande presidentvalskampanj i USA.

Om delar av nätet vore styrt av president Trump, skulle han kunna ge sin "egen" nyhetskanal, Fox News, avsevärt mer tillträde jämfört med andra nyhetskanaler, som han mer eller mindre förringar.

Egen valuta

Att Facebook är på väg att introducera sin egen kryptovaluta, Libra, tog han som ett annat exempel på penningstarka aktörers strävan att skaffa sig allt större inflytande över vår vardag.

I ett snabbt tempo, kryddat med dräpande humoristiska inslag satte han myror i huvudet på varför så många är så okritiska till stora skeenden. Kanske, resonerade han, för att dessa serveras så välpaketerade och så användarvänliga att många relevanta frågeställningar försvinner med den allmänna nyttan.

- För vem tänker på att systemet med mobilt bankid ägs av bankerna och inte, som det rimligen borde vara när det handlar om identitet, av staten.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 13 augusti 2019