JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Kommunen fortsätter att växa

Kommunen växer - nu är vi 25 685 invånare

Publicerad 02 september 2019

Under senare år har flera nya hus byggts i Veinge. Nu syns resultatet av nyproduktionen. Orten ökade under första halvåret 2019 med 41 personer.

Laholms kommuns tillväxt befästs. Under årets första sex månader ökade befolkningen med 194 personer till totalt 25 685. Med samma tillväxttakt i höst kommer den prognosticerade ökningen på 311 invånare för hela året att passeras med råge när 2019 går mot sitt slut.

- Det här är riktigt glädjande. Det visar att vi är en attraktiv kommun med ett bra läge och god livskvalité, vilket lockar nya invånare, säger kommunchef Anders Einarsson.

Fortsatt hög inflyttning framkallar också positiva vibbar hos näringslivschef Peter Severin Larsson. God tillväxt i kommunen smittar nämligen även av sig på näringslivet och dess framtidstro, resonerar han.

- Företagare ser att folk dras till kommunen, arbetskraftsutbudet stärks vilket kan vara en viktig faktor för expansion och för företag som letar efter nya etableringsorter, säger han.

1976 - ett rekordår

Laholms kommuns hittills största befolkningsökning under ett år inträffade 1976, kommunen ökade med 524 personer. Jonas Påhlsson, kommunsekreterare och t f kanslichef, tror att den siffran står sig även när 2019 är till ända. Men han utesluter inte att ökningen kan nosa på rekordåret. Ty alltsedan 2015 har befolkningen ökat även under höstarna. Dessförinnan gällde det omvända, och förklarades i viss mån med att ungdomar folkbokfördes i andra kommuner när de började studera.

Tre faktorer

Befolkningsökningen under årets första sex månader beror på tre faktorer: födelseöverskott på 14 personer, invandringsöverskott på 37 och inrikes flyttningsöverskott på 131 personer.

Laholm (+91), Skummeslövsstrand (+66) och Veinge (+41) stod för merparten av tillväxten. Att ökningen skedde på just dessa orter hänger samman med nyproduktion av bostäder. För Skummeslövsstrand ligger det nära till hands att främst tillskriva den fortsatta exploateringen av Allarpsområdet ortens tillväxt. Men så var inte fallet. Denna del stod för 15 personer. Merparten av tillskottet kom från ett annat område, flerfamiljshusen väster om ekocampingen i närheten av Svarvareskogen.

- Dessutom ser vi att folk som haft fritidshus på orten skrivit sig permanent där. Och i en del fall har köpare till fritidshus, som varit till försäljning, fått ägare som bosatt sig på orten, säger Jonas Påhlsson.

Orter som backar

Alla orter har dock inte plussiffror. Största minskningen står Ränneslöv för (-19) följt av Vallberga och Knäred som vardera tappade tio personer.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 september 2019